English Arabic German Turkish

Özel Haber

 

  Ana Sayfa     Foto Galeri     Video Galeri     Mahalmi Sözlük     Şiirler     Aydınlarımız     Mahalmi Edebiyatı  
  You are here:  Anasayfa Mahalmi Sözlük Arapça - Mahalmi Sözlük (-B-)

Yöresel Müzikler

semirled_logo

www.semirled.com
SEMİR TUNCER 0535 443 7 344
MUSTAFA TUNCER 0507 040 36 47
Arapça - Mahalmi Sözlük (-B-) PDF Yazdır E-posta

Baba : Baba

Babbor : Gaz ocağı

Bacari : Mardin yerlisi

Bağon : Bavul

Baĥar : Deniz

Baĥs : Mucur

Bakâra : İplik makarası

Balla vekil : Allah vekilim olsun ki (yemin )

Ballot : Palamut

Balona : Balon

Banadora : Domates

Baqara : İnek

Baqboqa : Kabarcık, baloncuk

Baqora  : Büyükbaş hayvan sürüsü, inek sürüsü

Barakê : Bereket

Baras : Ciltte yer yer beyaz lekeler oluşturan  bir cilt hastalığı

Barbor : Çok küçük, yuvarlak tohumları bulunan dikenli küçük bitki

Barbunıs : Pelitli Köyü (Midyat)

Barmê : Dönüş

Barmil : Varil, kazan

Barra : 1.) Dışarı 2.) Tuvalet

Bartil : Rüşvet

Baruvmê : Dönemeç

Baruvt : Barut

Basalê : 1.Soğan 2. Uyluk kemiğinin uç toparlak kısmı

Basiyrê : Basiret

Bassa(bassosa) : Misket, bilye

Bassos : Parlak

Bast : Serilmiş

Baş : İyi

Başar : Beşer, insan

Bat (batta) : Delik

Batal : 1.)Yiğit, kahraman 2.) Yorgunluk

Batal ıl fılım : Başrol, film kahramanı

Batıl : Batıl

Batın : 1.) Karın 2.) Gizli

Batta : Ördek

Battêxa : Kavun

Baycar : Ekinlere, bağlara zarar veren bir ot

Baydar : Harman yeri

Bayır : Solmuş ( kumaş v.b. eşya için )

Bayıt : Bayat

Baytar : Baytar, veteriner

Bayyoži : Beyazlaşmaya yüz tutmuş

Bayža : 1.) Beyaz renkli olan 2.) Yumurta

Bê edep : Edepsiz

Beb : Kapı

Bêbaḟ : Zalim, merhametsiz

Bêbext : Müfteri

Bêbextiyyê : İftira atılma durumu

Bedel : Bedel, karşılık

Beden : Beden, gövde

Bedlê : Takım elbise

Befun : Alüminyum

Beg : Bey, ağa

Beğe : Haddi aşmak, azgınlaşmak

Beğıl : Katır

Beği : Azgın

Behdêlê : Sıkıntılı ve yorucu

Beĥĥoĥ : Kısık (ses)

Bêhış : 1.Şuursuz 2.Baygın

Bêkêf : İyi değil, halsiz

Bêkêr : İşin üstesinden çıkamayan, başarısız, beceriksiz

Bekûv : Ağlamak

Bel : 1.) Hafıza, akıl 2.) Merak (mec.)

Belbulê : Dar ağızlı kapların ağız kısmı ( musluk gibi ağzı olan ibrik benzeri kaplar için)

Bele : ( -siz ) olumsuzluk ön eki: olumsuzluk, yokluk anlamı katar ( bele nevm : uykusuz )

Bele : Bela

Belê : Evet

Bele amr : Bilmeden, istemeden

Bele levn : Renksiz

Bele mınnê : Minnetsizce

Bele nevm : Uykusuz

Bele sebeb : Sebepsiz, boşuna

Bele şığıl : İşsiz

Bele zıvec : Bekâr, evli olmayan

Beled : Memleket, ülke

Belediyyê : Belediye

Belekê : Siyah beyaz renkli inek, hayvan

Beleqefê : Kötü anlamı hariç ( kötü-müstehcen anlama gelebilecek sözlerin başında kullanılır)

Belğem : Balgam

Belığ : Buluğa ermiş, ergen

Bellemeyê : Hayvanlara takılan boğazlık

Belloﻉ : Kısıra benzer bir yiyecek olup ince bulgurun üstüne sıcak su dökülerek yapılan salçalı, soğanlı, maydanozlu vb. bir yemek

Bêlome : Bizden uzak olsun, Allah esirgesin manalarında kullanılan kelime

Belﻉunê : Küçük dil

Bêmıcel : Çaresiz, zavallı

Bêmınnê : Minnet etmemek

Benc : Uyuşma

Bendê : Dal

Benefseci : Mor renk

Bênemus : Namussuz

Bênexvê : Akılsız

Beniedem : İnsanoğlu

Benqe : Banka

Bense : Pense

Benzên : Benzin

Beq : Sivrisinekler

Beqçe : Bahçe

Beqdunıs : Maydanoz

Beqe : 1.) Demet 2.) Bundan sonra 3.) Kaldı

Beqıl : Yenilebilen küçük otlar, sebze

Beqısme : Peksimet

Beqi : Kalan

Beqiyyê : Geri kalan

Beqleve : Baklava

Beqqeyê : Sivrisinek

Beqsuseme : Kar helvası

Berberiyyê : Siyaset

Berd : Soğuk(luk)

Bergil : Erkek at

Bergilê : Dişi at

Berğuz : Pire

Bêrıd : Soğuk (sıfat)

Beri ı : Suçsuz, masum

Berq : 1.) Şimşek 2.)Kıvılcım

Berri : Hayvanın, önündeki bir şeye çarpmaması ve yana yanaşması için hayvana verilen komut

Berriyyê : Ova

Beryoz : Balyoz

Bes : 1.)Yeter 2.) Ancak, sadece

Besım : Güleryüzlü

Beşqe ( beşıq ) : Atmaca kuşu

Beşqed (beyş): Kaça

Beşşê ( bışşêyê) : Saçtaki aklık veya yüzdeki leke, sakarlık

Beşuş : Güleç yüzlü, sosyal ve kafa dengi insan

Betuşê : Bengisu Köyü ( Savur- Mardin)

Bêvar : Baştansavma iş yapan, düzensiz

Bevl : İdrar yapma

Bevlê : İdrar

Bevsê : Öpücük

Bexbiyş : Bahşiş

Bexel : Cimrilik

Bêxeyr : Hayırsız

Bexiyl : Cimri

Bext : Baht, talih

Beybunê : Tomurcuk

Beyceme : Pijama

Beydıncen aĥmar : Domates

Beydıncen ısvıd : Patlıcan

Beyıx : 1.Solgun 2. (mec.) Belirsiz

Beyn : Arasında

Beyş : 1. Neye (kaça) 2. Neyle

Beyt : 1.Ev  2. Sülale

Beyt ıl may : Tuvalet

Beytıbyut : Evcilik oyunu

Beyﻉ : Satış

Beyﻉe : Satışta ön ödeme, kapara

Bez : Kartal veya doğan kuşu

Bezıl : İshal olma, altına yapma

Bezqe : Tükürük

Bezuvl : 1.) Altına kaçıran (dışkısını) 2.) Çok korkak, ödlek (mec.)

Beﻉ : O halde, madem

Bêﻉar : Arsız

Beﻉde : Sonra

Beﻉdên ( Beﻉdê ) : Bundan başka, bir de

Beﻉed : 1.) Daha 2.) Sonra

Beﻉed ğedê : Yarından sonraki gün ( iki gün sonra)

Bêﻉeqıl : Akılsız

Beﻉiyc : 1.) Çatlama 2.) Kahrolma (mec.)

Beﻉmo : Çünkü

Beﻉŝ : Diriliş

: İle

Bı amr ( Bamr ) : İsteyerek

Bı zetuhu : Bizatihi, bizzat

Bıdeyê : Başlangıç

Bıdyên : Başlamak

Bıḟ (bıḟḟe) : ( çocuk dilinde) tehlikeli, cızz

Bığrên : Kilitleme

Bığrêyê : Küçük taş

Bığyên : Azıtmak

Bığžên : Buğzetme, nefret etme

Bıhedê : Şaşkınlık verici, şaşılacak durum

Bıĥĥên : Sesin kısılması

Bık : 1.) Bir meyvenin çekirdeğinin iç kısmı, kabuklu yemişlerin içi  2.) Kemiğin içi vb. 3.) Beyin

Bık ıl ras : Beyin

Bıkır : İlk çocuk

Bıkyên : Ağlamak

Bıl evvel : İlk önce

Bıl ıfraĥ : Mutluluklara (kahve, çay içtikten sonra)

Bıl meliĥ : İyilikle, güzellikle

Bıl meqlub : Tersine

Bıl mısĥaf : Kur’ana (yemin ederim)

Bıl pır : Saçı açık şekilde

Bıl qazdin (bılqast) : Kasıtlı, isteyerek

Bıl qeçım : Şakacıktan

Bıl qurﻉân : Kur’anıma

Bılbıl : 1.) Bülbül 2.)Takla

Bıleş : Bedava

Bılleh : Billahi

Bıluğ : Buluğ, ergenlik

Bılxas : Bilhassa, özellikle

Bılxeyr : Hayırlısıyla

Bılﻉeks : Bilakis, tam tersine

Bılﻉên : Yutmak

Bım : Somurtkan, konuşmayanlar için kullanılan ifade

Bındeq : Fındık

Bındeqeyê : 1.) Fındık tanesi 2.) Mermi, kurşun

Bıng : Vaktinde, esnasında

Bınnefs : Bizzat kendi, kendisi

Bınni : Kahverengi

Bınt : Kız

Bıqqel : Bakkal

Bıqs : Yumruk

Bıqyên : Kalmak

Bıraa : Beraat

Bırbışê : Hayvanlara dadanan kenegillerden asalak bir böcek

Bırbıx : Su deliği

Bırdên : 1.) Üşümek, 2.) Soğumak

Bıren : Koç

Bıren ıl ĥeriyrê : Eskiden çocuklar için asma çubuklarından koça benzetilerek yapılan, pestil bulamacına batırılan oyuncak

Bırğıl : Bulgur, bulgur pilavı

Bırğızeylê : Süsen (Bir kardelen çeşidi)

Bırği : Vida

Bırkê : Su birikintisi, havuz

Bırmên : 1.) Dönmek 2.) Çevirmek

Bırqên :1.)Yansıma, parlama 2.) Şimşek çakması

Bırrad : Buzdolabı

Bırrani : Dıştaki

Bırreşê : Rende

Bırreyê : Kalemtıraş

Bırtêl : Atlet

Bırzenê : Çimen

Bısbas : Sim

Bıskılêt : Bisiklet

Bısmar : Çivi

Bısmılleh : Bismillah

Bıssayê : Köz, kor parçası

Bıssên : Parlama

Bıssıqt : Gerçekten

Bısten : Bostan, sebze bahçesi

Bıstên : Sermek

Bıtanê : Astar

Bıtata : Patates

Bıtın : Melengiç, fıstığa benzer ama meyvesi çok küçük olan bir ağaç ve meyvesi

Bıtlan (bıttal) : Yorgun

Bıtlên : Yorulmak

Bıttal : İşsiz, boşta duran

Bıttaniyyê : Battaniye

Bıttariyyê : Pil, batarya

Bıttên : Delmek

Bıttılaq : Boşanmaya (yemin ederim)

Bıvêhir : Temmuz’un sonlarındaki  ile Ağustos’un başındaki çok sıcak birkaç gün

Bıvêsir : Basur

Bıxş : Delik

Bıxşên : Delmek

Bıxve : Ta kenedisi, tam o, bizzat

Bıyaž : Beyazlık

Bıyyeﻉ : Satıcı

Bızır : 1.) Tohum 2.) Çekirdek

Bızrên : Tohum serpmek

Bızriyyê : Kavun, salatalık, kabak benzeri meyvelerde yenmeyip tohumu için iyice olgunlaşması beklenen, saklanan meyve

Bızzên : Dağıtmak

Bızzılt : Çıplak bir şekilde

Bıﻉ : Bö (korkutma sözü)

Bıﻉd : Uzaklık

Bıﻉrên : Böğürme

Bıﻉŝên : Gönderme

Bıﻉﻉo : Öcü

Bibi ﻉeyn : Gözbebeği

Bitaqa : Kart, kimlik kartı

Biyr : Büyük kuyu, artezyen kuyusu

Biyžên : Yumurtlama

Biyên : Satmak

Blat : Fayans, karo

Bobo kış : İbibik, hüdhüd kuşu

Budara : Pudra

Bumê : Baykuş

Buşar : Patlamış mısır

Buvz : Buz

Buxar : Buhar

Buze : Dondurma

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_counterBugün276
mod_vvisit_counterDün469
mod_vvisit_counterBu Hafta745
mod_vvisit_counterBu Ay7752
mod_vvisit_counterToplam1294731
Şu anda 34 ziyaretçi çevrimiçi
Top