Notice: Undefined variable: aa in /home/haldeh.com/httpdocs/templates/bt_travelin/index.php on line 58
ﻉ (AYN) : ARAPÇADAKİ AYN HARFİYLE BAŞLAYAN KELİMELER
English Arabic German Turkish

Özel Haber

 

  Ana Sayfa     Foto Galeri     Video Galeri     Mahalmi Sözlük     Şiirler     Aydınlarımız     Mahalmi Edebiyatı  
  You are here:  Anasayfa Mahalmi Sözlük ﻉ (AYN) : ARAPÇADAKİ AYN HARFİYLE BAŞLAYAN KELİMELER

Yöresel Müzikler

semirled_logo

www.semirled.com
SEMİR TUNCER 0535 443 7 344
MUSTAFA TUNCER 0507 040 36 47
ﻉ (AYN) : ARAPÇADAKİ AYN HARFİYLE BAŞLAYAN KELİMELER PDF Yazdır E-posta

ﻉaccora : Acurun şişkince olanı

ﻉafak : Aferin

ﻉafra : Büyükçe ısırık

ﻉafsa : Meşe ağacında oluşan içi delikli misket şekilli şey

ﻉam (ﻉammê) : Haam (Çocuk dilinde yemek)

ﻉaqrab : Akrep

ﻉarabi : 1.Arapça, 2.Arap

ﻉaramê : Büyükçe yığın

ﻉarasa : Arsa

ﻉarêž : Enli, geniş

ﻉarıf : Bilen, bilgi sahibi

ﻉarus : Gelin ( düğünde )

ﻉarž : Irz, namus

ﻉasabi : Sinirli

ﻉasfor(ﻉafsor ) : Serçe, küçük kuş

ﻉasır : İkindi

ﻉasi : 1.Asi, isyankâr 2.Kolay pişmeyen, sert 3. Büyük günah işleyen

ﻉasiyr : Sıkma

ﻉaskâr : Asker

ﻉaskar taxlis : Asker kurtarma oyunu

ﻉaskariyyê : Askerlik

ﻉasﻉos : 1.Kuyruk 2. Sebze sapı

ﻉaşır : Onuncu

ﻉaşra(ﻉaşara ) : On

ﻉataş : Susuzluk

ﻉatzê : Hapşırık

ﻉavra : Avret

ﻉažamê : Azamet, büyüklük

ﻉažım : Kemik

ﻉažiym : 1. Azametli, çok büyük 2. Çok önemli

ﻉažmıccuﻉen : Kaval kemiği

ﻉazrail : Azrail

ﻉebd : Kul

ﻉebus : Somurtkan

ﻉecelê : Acele

ﻉecemi : Acemi

ﻉecep : 1.Garip, ilginç 2.Acaba

ﻉeceq : 1.) İşe yaramaz öteberi, dağınıklık 2.) Ekinler arasında oluşan yabani otlar

ﻉecez : Sıkıntı, iç darlığı

ﻉecıl : Acil

ﻉecız : Aciz

ﻉeciyb : Acayip, ilginç

ﻉeciyn : Hamur

ﻉecqe : Kalabalık, insan  topluluğu

ﻉecuvl : Aceleci

ﻉedê : 1. Adet, 2.Alışkanlık

ﻉeded : Miktar, adet

ﻉedele : Bacanaklar, bacanaklık durumu

ﻉedıl : Adil

ﻉediyl : Bacanak

ﻉedu : Koşmak

ﻉeduv : Düşman

ﻉeeqıl : Akıllı

ﻉefe : Afiyet, sağlık

ﻉefenê : Küf

ﻉefriyt : İfrit

ﻉefu (ﻉefvê) : Af

ﻉegid : Yiğit

ﻉehd : Ahit, söz verme, vaat

ﻉeilê : Aile

ﻉekfê : Eğrilik, büküm

ﻉekrut : Utanmaz benzeri (küçümseyici bir hitap)

ﻉeks : İnatçı

ﻉeksiyyê : İnatçılık

ﻉel barakê : Bereket olsun (manasında söz)

ﻉel ferığ : Boşuna

ﻉel ĥekiy : Söylenenlere göre

ﻉel moda : Modaya uygun

ﻉel qırqızê : Milimetrik dengede durma, düşmeye ramak kalma

ﻉel riq : Aç karna

ﻉel tevkeli : Tevekkülvari, rastgele

ﻉel tıppayş : Görmeden, el yordamıyla yön bulma

ﻉel xeyr : Hayırlı olsun

ﻉel ﻉedê : Adet üzeri, sıradan

ﻉele : 1.Üstünde 2. Hakkında

ﻉele ehd : (ona) nazaran (karşılaştırma)

ﻉele ğeflê : Aniden, sezdirmeden

ﻉele ĥarriyıta : Sıcağı sıcağına

ﻉele mehıl : Yavaş ve sakince

ﻉele qahir : (filanca kişiyi) kahretmek amacıyla

ﻉele rasi : Başım üstüne

ﻉele tuvl : 1. Sürekli, 2. Uzunlamasına

ﻉele žahır xatır : Ezberden ( bilmek, okumak)

ﻉele ﻉeyni : Gözüm üstüne

ﻉelem : Alem, insanlar

ﻉelemê : Alamet

ﻉelenen : Aleni, açık açık

ﻉeleqe : 1.Suda oluşan küçük canlılar, kurtçuklar 2. Alaka 3. Hücre

ﻉelevi : Alevi

ﻉeleyş : 1. Ne hakkında 2. Ne için

ﻉelım : Âlim, ilim sahibi

ﻉelım ıl ğeyb : Gaybı bilen ( Allah )

ﻉêliy : Yüksek

ﻉelli nexxi : Tahterevalli

ﻉelo (ﻉelokê) : Hindi

ﻉelq : 1.)Yakma 2.) Bulaştırma

ﻉelqe : 1.)Yakmalık, tutuşturmalık 2. )Takılmak

ﻉem : Amca

ﻉeme : Körlük

ﻉemel : 1.) İş 2. Amel 3.) İshal

ﻉemeliyyê : Ameliyat

ﻉêmır : Sık

emiq :1.) Derin 2.)Koyu

ﻉemlê : Meşgale, iş

ﻉemmê : Hala

ﻉemmo : (ey)amca

ﻉemud : Kolon, sütun

ﻉencebuﻉeleq : Dev, çok uzun boylular için kullanılan ifade (masallarda dev varlık)

ﻉend : Yanında

ﻉenguz : Başı yumru biçimli asa

ﻉenit : İnatçı

ﻉenkebutê : Örümcek

ﻉenqud : Salkım

ﻉenterik : El feneri

ﻉeqdê : Odun, çalı vb. malzemelerin saklandığı evin dışındaki kemerli yapı

ﻉeqebê : Sarp geçit, zor yokuş

ﻉeqıb : 1.Kıç, kıç taraf 2.Kök tarafı

ﻉeqıd : Birbirine kenetli taşlardan oluşan, tavanı kubbemsi, kemerli yapı

ﻉeqıl : Akıl

ﻉeqiydê : İtikat, inanılan bilgiler

ﻉeqiyq : Akik taşı

ﻉeqroqe : Kurbağa

ﻉeqsê : Ense

ﻉequvlê : 1.Çatalımsı şekilli odundan yapılan eşya 2.Sapan ağacı

ﻉereq : 1.) İçki 2.) Ter

ﻉeresin : Sincap

ﻉêri : Çıplak

ﻉes : 1.) Madem, öyleyse 2.) Niye ki

ﻉesel : Bal

ﻉeseli : Bal rengi

ﻉeşen : İçin

ﻉeşıq : Âşık

ﻉeşq : Aşk

ﻉeteb : Azar, kınama

ﻉetiq : Eski

ﻉets : Mercimek

ﻉetsiyyê : Tüm mercimekten yapılan bir mercimek yemeği

ﻉeyb : Ayıp

ﻉeyış : Hayatta

ﻉeyn : 1.) Göz 2.) Su kaynağı, pınar

ﻉeyn ıccuﻉene : Açgözlü

ﻉeyneyn lımğevzeliyn : Şaşı göz (lü)

ﻉeyni : 1.Tıpkı, aynı 2. (Buyur) gözüm

ﻉežeb : Azap

ﻉežıl : Ayrılma

ﻉeziym : Azimli

ﻉeziyme : Yemek daveti

ﻉeziz : Aziz, çok değerli

ﻉıb : Elbise ile göğüs arasındaki kısım

ﻉıbbara : Abbara (Evlerin altından geçen kemerli, tünelimsi yol)

ﻉıbedê : İbadet

ﻉıbra : İbret, ders

ﻉıcbên : Beğenme

ﻉıccê : Maydanoz, yumurta, un karışımı yumuşak hamur kızartılarak elde edilen yiyecek

ﻉıcıl : Tosun, dana

ﻉıclê : Düve, yavrusuz inek

ﻉıcvêyê : Meyve çekirdeği

ﻉıczen : Canı sıkkın

ﻉıczên : Sıkılmak

ﻉıddên : Saymak

ﻉıdelê : Adalet

ﻉıdıl : Kiloluluk, şişmanlık

ﻉıdmên : Kirletmek

ﻉıdyên : Koşmak

ﻉıfrên : Büyükçe ısırmak

ﻉıkfên : Bükmek, eğmek

ﻉıkkên: 1.Çiğnemek 2.Çitilemek

ﻉıkkesê : Koltuk değneği

ﻉıks : Dirsek

ﻉılbê : 1.Kutu 2. Şinik (tahılları ölçmekte kullanılan aşağı-yukarı 20 litrelik demir kap)

ﻉılem : Sala

ﻉılemê : Alamet, belirti

ﻉıleqe : Alaka

ﻉılk(ﻉılkê) : Sakız

ﻉıllê : İllet, hastalık

ﻉılleqe : Askı

ﻉılm : İlim

ﻉılmên : 1.Sala okunması 2.Bilmek 3. Bir haberi duyurmak

ﻉılqên : 1. Takılmak 2. Hastalık kapma 3. Yakmak

ﻉılu : Yükseklik

ﻉımec : Taşları üst üste koyup karşılıklı uzaktan vurarak devirme oyunu

ﻉımır : Yaş, ömür

ﻉımlên : Yapmak, etmek

ﻉımmar : İnşaat ustası

ﻉımnevel : Geçen yıl

ﻉımq : Derinlik

ﻉımra : Umre

ﻉımrên : İnşa etmek

ﻉımyên : Kör olmak

ﻉınbêyê : Üzüm tanesi

ﻉınet : İnat

ﻉınıb : Üzüm ( Çeşitleri: Zeyti, Mazruna, Kerkuşi, Qarfoki, Sebeqi, ﻉatf, Zeynebi, Bayžılhımem, Xıžrani, Şıtvi, ﻉeynverdêni, Ĥebdırêc, Sudeni, ﻉınıbılkelbê, Sıncêri, Ĥeseni, Ĥımrani)

ﻉınkef : Kayapınar (Gercüş-Batman)

ﻉınno : (çocuk dilinde ) üzüm

ﻉıqdê : 1.Düğüm 2. Ağaçtaki yumru 3. Derideki yumru, ur

ﻉıqdıt ıl reqbê : Âdem elması

ﻉıqqê : Hıçkırık

ﻉıqra : Binek hayvanların sırtında oluşan yara

ﻉırayıs : Gelinle damat

ﻉırbeyşê : Sarmaşık

ﻉırcên : Ayağı aksamak

ﻉıreq : Irak

ﻉırf : İbik

ﻉırfên : 1.Bilmek 2. Tanımak

ﻉırfên : Burun kanaması

ﻉırkên : Çitilemek

ﻉırq : 1.Damar 2.Kök

ﻉırq : Millet, soy

ﻉırqên : Terlemek

ﻉırqen : Terli

ﻉırs : Düğün

ﻉırvê : Düğme iliği

ﻉırž : En

ﻉısa : Sopa, değnek

ﻉısabê : Grup, çete

ﻉısafir : Kuşlar

ﻉısbê : Sülale

ﻉısrên : Sıkma

ﻉıssara : Sıkma aleti

ﻉıŝŝên : Tıkınmak (genelde hayvanlar için kullanılan yeme tabiri)

ﻉısyên : 1.)Sıkışıp kalma 2.) Terafetini yitirme (bitki) 3.)Benimdir diye ayak diretme (mec.)

ﻉış : Yuva

ﻉışe : Akşam yemeği

ﻉışê : Yatsı

ﻉışet lımvet : Ölünün ruhuna hayra dağıtılan yemek

ﻉışriyn : Yirmi

ﻉıtfên : Büküp kısaltmak

ﻉıtım (ﻉıtmê) : 1.Karanlık 2. Kapalı renk

ﻉıtla : Tatil

ﻉıtşan : Susamış

ﻉıttar : Seyyar satıcı

ﻉıtyên : Vermek

ﻉıveqiyl : Çalı, ot vb. yükleri hayvana asarak yüklemeye yarayan çatalımsı araç

ﻉıžayê : Kertenkele ( derisi yumuşak ve pürüzsüz kertenkele)

ﻉızeviyyê : Taziye

ﻉıžır : Özür, mazere

ﻉızran : Alıç

ﻉızranê : Alıç ağacı

ﻉıžžên : (köpeğin v.b.) ısırması, dişlemesi

ﻉızzên : İzzeti ikramda bulunmak

ﻉir : Kesintisiz veya uzun süre ağlama için kullanılan ifade

ﻉiyd : Bayram

ﻉiyd lıgbir : Kurban bayramı

ﻉiyd lızğeyyır : Ramazan bayramı

ﻉiyd miled : Doğum günü

ﻉiydên : Tekrar etmek

ﻉiydeniyyê : Bayram harçlığı

ﻉiyfên : Bırakmak, rahat bırakmak

ﻉiysebegi : İsa bey fırkasına bağlı olan ( Ağalık döneminde Midyat çevresinde İsa ve Halil adlarındaki birbirine muhalif ağaoğlu iki kardeş kendilerine taraftar toplayarak nüfuzlarını artırmış ve halkın birbiriyle çekişen iki fırkaya ayrılmasına sebep olmuşlardır. Onlar öldükten çok sonraları bile yeni nesil insanlar bu tarftarlığı soy kütüğü ve parti gibi devam ettirmişlerdir.)

ﻉiyşê : Yaşam

ﻉoŝmeniyyê : Osmanlılar

ﻉud : Değnek, sopa

ﻉud sivek : Misvak

ﻉufên : Bıkmak, usanmak

ﻉumum : İnsanların geneli

ﻉumumi : Genel

ﻉuvzên : İhtiyaç duymak

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Son Haberler


Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Çok Okunanlar


Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_counterBugün29
mod_vvisit_counterDün110
mod_vvisit_counterBu Hafta226
mod_vvisit_counterBu Ay4155
mod_vvisit_counterToplam1284178
Şu anda 73 ziyaretçi çevrimiçi
Top