Notice: Undefined variable: aa in /home/haldeh.com/httpdocs/templates/bt_travelin/index.php on line 58
ĤA ARAPÇANIN 6.HARFİ OLAN ‘HA’ HARFİ İLE BAŞLYANLAR
English Arabic German Turkish

Özel Haber

 

  Ana Sayfa     Foto Galeri     Video Galeri     Mahalmi Sözlük     Şiirler     Aydınlarımız     Mahalmi Edebiyatı  
  You are here:  Anasayfa Mahalmi Sözlük ĤA ARAPÇANIN 6.HARFİ OLAN ‘HA’ HARFİ İLE BAŞLYANLAR

Yöresel Müzikler

semirled_logo

www.semirled.com
SEMİR TUNCER 0535 443 7 344
MUSTAFA TUNCER 0507 040 36 47
ĤA ARAPÇANIN 6.HARFİ OLAN ‘HA’ HARFİ İLE BAŞLYANLAR PDF Yazdır E-posta

Ĥacar : Taş

Ĥacar qatori : Katori taşı

Ĥacar rasif : Parke taşı

Ĥafıž : Hafız

Ĥafiža : Hafıza

Ĥamıž : Ekşi

Ĥamıž ĥıluv : Ekşi ile tatlı arası tad

Ĥamra : Kırmızı olan (müennes)

Ĥar : Sıcak

Ĥara : Mahalle

Ĥarb : Savaş

Ĥarbê : Şiş

Ĥarf : Harf

Ĥarriyyê : Hararet, sıcaklık

Ĥasiyr : Hasır

Ĥasra : Hasret

Ĥaşara : Böcek, haşera

Ĥatabê : Odun

Ĥavra : Havra, Yahudilerin ibadet yeri

Ĥavsalê : Kuş kursağı

Ĥavž : Yalak

Ĥayır : İkilem içindeki, ne yapacağını bilmez

Ĥır : Hazır

Ĥažiran : Haziran

Ĥažuvnê : Sarılış

Ĥazzora : Bilmece

Ĥebbê : Tane

Ĥebbıt ıssevde : Çörek otu

Ĥebbovqe : Çocukları sırta alıp eğilip kalkarak sallamak

Ĥebbuvb : Sevimli, sevecen

Ĥebıl : Urgan

Ĥebi : Emekleme

Ĥebiyb : (erkek ) Sevgili

Ĥebiybê : (kadın ) Sevgili

Ĥeblê : Atlama ipi

Ĥecci : Hacı (bay)

Ĥecciyyê : Hacı (bayan)

Ĥecê : 1. İhtiyaç, 2. Eşya

Ĥecelê : Keklik (dişi)

Ĥecım : Hacim

Ĥeco : Kabadayı manalı bir ifade

Ĥecuc mecuc : Yecüc mecüc

Ĥecz : Haciz

Ĥedd : Sınır

Ĥediyd : Demir

Ĥediydê : Demir parçası

Ĥediyŝê : Olay

Ĥeed : 1. Acı (biber acısı) 2. Keskin

Ĥeffê : Kenar kısım

Ĥêfır : Toynak

Ĥêfiy : Yalınayak

Ĥefte : Hafta

Ĥefteviyyê : Haftalık

Ĥekem : Hakem

Ĥekım : Hâkim

Ĥekiy : Konuşma

Ĥekiym : Doktor

Ĥekukê : Spatula veya bir şeyi kazımaya yarayan spatula benzeri alet, özellikle ekmek kazımakta kullanılır.

Ĥel (ĥelê) : Hal, durum

Ĥel : Hal

Ĥeldeĥ : Sarıkaya Beldesi (Midyat)

Ĥeleqe : 1.Küpe 2.Halka

Ĥelezunê : Salyangoz

Ĥeliyb : Süt

Ĥellıq : At

Ĥelq : Tıraş

Ĥelqe : 1.Halka 2.Dizi filmin bölümü

Ĥemd : Hamd, şükür

Ĥemê : Kaynana

Ĥemi: Koruyucu, bekçi

Ĥemlê : 1. Yük 2. Elin sarabileceği miktarda ot

Ĥemo : Kayınpeder

Ĥenefi : Hanefi mezhebinden olan

Ĥenefiyyê : Musluk

Ĥenek : Çene

Ĥenuvn : Şefkatli

Ĥeps : Hapishane

Ĥepsınes : Mercimekli Köyü (Midyat)

Ĥeq : 1. Hak 2. Fiyat, kıymet, eder

Ĥeqiybê : 1.Heybe 2. Çanta

Ĥeqiyqi : Hakiki, gerçek

Ĥeqqevi : Hakkı söyleyen

Ĥerekê : 1. Hareket 2. Davranış 3. Kuran-ı Kerim’de harflerin üstündeki  işaretler

Ĥeriyq : Yangın

Ĥeriyr : İpek

Ĥeriyrê : Pestil

Ĥerq : Yanma, yanık

Ĥerşefê : Kenger

Ĥesed : Çekememezlik,  kıskanarak başkasında olan bir şeyin ondan gidip kensinde olmasını istemek

Ĥesenê : İyilik, sevap

Ĥesenkêf : Hasankeyf

Ĥesıs : Uyanık

Ĥesses : Hassas

Ĥesud : Haset eden, çekemeyen, başkasında olan bir şeyin ondan gidip kensinde olmasını  isteyen

Ĥesvê : Bir kaşık lokma

Ĥeşe : Hâşâ

Ĥeşiyş : Hayvanların yediği otlar

Ĥeşiyşê : Esrar

Ĥeşri : 1. Kimsesiz, sahipsiz 2. Usandıran, çok kızılan bir şey için kullanılan ifade (lanet olası benzeri)

Ĥeşu : Dolgu malzemesi (Dolma, sarma, içli köfte vb.)

Ĥevcebê : Kaş

Ĥevdel : Pelte ( kaynamış üzüm suyu, un bulamacı)

Ĥeviys : Kıyafet

Ĥevl : Çevre

Ĥevle : Yamuk olan

Ĥevqe : Çukur, su birikintisi

Ĥey : Diri, yaşayan

Ĥeyalla : Rastgele, herhangisi

Ĥeye : Utanma

Ĥeyet : Yaşam

Ĥeyf : Öç

Ĥeyl : Güç, kuvvet

Ĥeyt (ĥayıt) : Duvar

Ĥeyven : Hayvan

Ĥeyyê : Yılan

Ĥeyyıt ıl ﻉemye : Kör yılan ( bir yılan çeşidi)

Ĥež : Kenar

Ĥezbê : Kızamık

Ĥeziyn : Hazin, acıklı

Ĥeziyq : 1.Sıkı, 2.Sert

Ĥıbbên : Sevmek

Ĥıbbeyê : 1. Tane 2. Hap

Ĥıberê : Toy kuşuna benzer ağırlığı 8-10 kg’a kadar varan büyük bir kuş çeşidi

Ĥıbır : Mürekkep

Ĥıblê : Gebe

Ĥıbsên : 1. Hapse atmak 2. Birini bir yere kapatmak

Ĥıc : Hac

Ĥıccê : Bahane

Ĥıccên : Haccetmek

Ĥıcra : Hücre, oda

Ĥıdded : Demirci

Ĥıddên : Bilemek

Ĥıdfên : Hemen, aceleyle kalkma, doğrulma

Ĥıdud : Sınır

Ĥıfêfiz : Çömelmiş vaziyette kullanılan bacak kısımları

Ĥıffên : Ovarak kazımak

Ĥıfra : Çukur

Ĥıfraf : İnce yaprakları olan, yenebilen küçük bir ot

Ĥıfraf ıl ĥeyyê : Ĥıfraf bitkisinin yenmeyen bir cinsi

Ĥıfrên : Kazmak

Ĥıfžên : 1.Ezberleme 2. Koruma

Ĥıkım : Hakimiyet, yetki

Ĥıkkê : 1.Kaşıntı 2. Aşırı merak (mec.)

Ĥıkkên : 1.Kaşınmak, kaşımak 2.Kazımak

Ĥıkkoyê : 1.Hikâye 2.Fıkra

Ĥıkmê : Hikmet

Ĥıkmên : 1.Rastlamak 2. Yönetmek

Ĥıkuvmê : Hükümet

Ĥılbên : Sağmak

Ĥılê : Tatlılık

Ĥılel : Helal

Ĥılevê : Helva

Ĥılevê : Ödül

Ĥılfên : Yemin etmek

Ĥıllên : 1.Çözmek 2.Halletmek 3.Çözülmek, erimek

Ĥılleq : Berber

Ĥılli : Geçenlerde

Ĥılolo bılolo : Kendine huni şekilli çukur kazıp toprağa kendini gömerek avlarını tuzağa düşüren bir böcek türü

Ĥılqên : Tıraş olmak

Ĥıluv : Tatlı (erkek)

Ĥılvê : Tatlı (bayan)

Ĥılveniyyê : Tatlılık

Ĥılyên : 1.Tatlılaşmak 2.Güzelleşmek

Ĥımar : Kızıllık

Ĥımaž : Ekşilik

Ĥımê : Koruluk, ağaçlı geniş alan

Ĥımemê : Güvercin

Ĥımeqe (ĥımq) : Ahmaklık

Ĥımeyê : Himaye, koruma

Ĥımĥım : Mavi çiçekler açan, geniş yapraklı, dikenli bir bitki

Ĥımıl : Yük

Ĥımlên : Yüklenmek, taşımak

Ĥımmê : 1. Sıtma nöbeti  2. Ateşli hastalık ve titreme

Ĥımmel : Hamal

Ĥımmem : Hamam, banyo

Ĥımmên : 1.) Aşırı ateşlenme ve titremeye tutulmak 2.) (mec.) Çok korkmak, çekinmek

Ĥımmıs : Nohut

Ĥımra : Ruj

Ĥımsara : Dolu

Ĥımsayê : Nohut tanesi

Ĥımyên : 1.) Aşırı ısınmak, kaynamak 2.) Korumak

Ĥımžên : Ekşimek

Ĥınentiyyyê : Şefkatli olmak

Ĥınnê : Kına

Ĥınnên : Şefkat göstermek, yufka yürekli olmak

Ĥınta : Buğday

Ĥıntavi : Buğday tenli

Ĥıntiyyê : Bir buğday yemeği

Ĥıqara : Hakaret

Ĥır : Özgür, serbest

Ĥıram : Haram

Ĥırami : Hırsız

Ĥırara : 1. Ateş 2. Sıvılardaki çökelti

Ĥırmê : 1.Evli erkekler için kadın, eş 2. Hürmet, saygı

Ĥırnên : Yerinde kalmak, gitmemekte ısrar etmek

Ĥırqên : Yakmak

Ĥırqıs bırqıs :1.Baharda ortaya çıkan bir tırtıl çeşidi 2. Çok hareketli, yerinde duramayanlar için kullanılan ifade

Ĥırriyyê : Özgürlük, hürriyet

Ĥırsên : 1.Korumak 2.Bir şeye aşırı sarılmak

Ĥırşefê : Yarasa

Ĥıs : Ses

Ĥısa : Çakıl

Ĥısayê : Çakıl tanesi

Ĥısbên : Hesap etmeki, ölçmek

Ĥısdên : Biçmek

Ĥıseb : Hesap

Ĥısın : Güzellik

Ĥıskêyê : Kürdan, kürdan inceliğinde bitki sapı

Ĥıslên : 1. Olmak 2. Ulaşma, kazanmak

Ĥısrım : Koruk (üzümün olmamış, ekşi hali)

Ĥıssa : Hisse, pay

Ĥıssên : 1.Uyanmak 2. Farkına varmak

Ĥıssesiyyê : Hassasiyet, alerji

Ĥışe : Hâşâ, onun gibi değil

Ĥışkên : Sokmak, sokulup sıkıştırmak

Ĥışrên : Sıkıştırmak

Ĥışşên : 1.Doldurmak 2. Tıkınmak

Ĥışşeş : Esrarkeş

Ĥıttên : 1. Koymak, bırakmak 2.Yağmak

Ĥıvêcıp : Kaşlar

Ĥıveli : 1. Civar, civarında 2. Takriben

Ĥıvêvin : Hayvanlar

Ĥıveyıc : İhtiyaçlar, eşyalar

Ĥıvveqe : Çepeçevre sarma

Ĥızın : Hüzün

Ĥıžnên : Kucaklamak, sarılmak

Ĥıznen : Üzgün

Ĥıznên : Üzülmek

Ĥızqên : Germek, sıkmak

Ĥıžrên : 1. Hazır bulunmak 2. Görmek

Ĥiylê : Hile, oyun

Ĥorên : İkilem içinde kalmak, ne yapacağını bilememek

Ĥukuvmê : Hükümet

Ĥuvşên : Koparmak

Ĥuvtê : Balina

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Son Haberler


Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Çok Okunanlar


Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_counterBugün143
mod_vvisit_counterDün215
mod_vvisit_counterBu Hafta474
mod_vvisit_counterBu Ay2291
mod_vvisit_counterToplam1277419
Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi
Top