English Arabic German Turkish

Özel Haber

 

  Ana Sayfa     Foto Galeri     Video Galeri     Mahalmi Sözlük     Şiirler     Aydınlarımız     Mahalmi Edebiyatı  
  You are here:  Anasayfa Mahalmi Sözlük ĤA ARAPÇANIN 6.HARFİ OLAN ‘HA’ HARFİ İLE BAŞLYANLAR

Yöresel Müzikler

semirled_logo

www.semirled.com
SEMİR TUNCER 0535 443 7 344
MUSTAFA TUNCER 0507 040 36 47
ĤA ARAPÇANIN 6.HARFİ OLAN ‘HA’ HARFİ İLE BAŞLYANLAR PDF Yazdır E-posta

Ĥacar : Taş

Ĥacar qatori : Katori taşı

Ĥacar rasif : Parke taşı

Ĥafıž : Hafız

Ĥafiža : Hafıza

Ĥamıž : Ekşi

Ĥamıž ĥıluv : Ekşi ile tatlı arası tad

Ĥamra : Kırmızı olan (müennes)

Ĥar : Sıcak

Ĥara : Mahalle

Ĥarb : Savaş

Ĥarbê : Şiş

Ĥarf : Harf

Ĥarriyyê : Hararet, sıcaklık

Ĥasiyr : Hasır

Ĥasra : Hasret

Ĥaşara : Böcek, haşera

Ĥatabê : Odun

Ĥavra : Havra, Yahudilerin ibadet yeri

Ĥavsalê : Kuş kursağı

Ĥavž : Yalak

Ĥayır : İkilem içindeki, ne yapacağını bilmez

Ĥır : Hazır

Ĥažiran : Haziran

Ĥažuvnê : Sarılış

Ĥazzora : Bilmece

Ĥebbê : Tane

Ĥebbıt ıssevde : Çörek otu

Ĥebbovqe : Çocukları sırta alıp eğilip kalkarak sallamak

Ĥebbuvb : Sevimli, sevecen

Ĥebıl : Urgan

Ĥebi : Emekleme

Ĥebiyb : (erkek ) Sevgili

Ĥebiybê : (kadın ) Sevgili

Ĥeblê : Atlama ipi

Ĥecci : Hacı (bay)

Ĥecciyyê : Hacı (bayan)

Ĥecê : 1. İhtiyaç, 2. Eşya

Ĥecelê : Keklik (dişi)

Ĥecım : Hacim

Ĥeco : Kabadayı manalı bir ifade

Ĥecuc mecuc : Yecüc mecüc

Ĥecz : Haciz

Ĥedd : Sınır

Ĥediyd : Demir

Ĥediydê : Demir parçası

Ĥediyŝê : Olay

Ĥeed : 1. Acı (biber acısı) 2. Keskin

Ĥeffê : Kenar kısım

Ĥêfır : Toynak

Ĥêfiy : Yalınayak

Ĥefte : Hafta

Ĥefteviyyê : Haftalık

Ĥekem : Hakem

Ĥekım : Hâkim

Ĥekiy : Konuşma

Ĥekiym : Doktor

Ĥekukê : Spatula veya bir şeyi kazımaya yarayan spatula benzeri alet, özellikle ekmek kazımakta kullanılır.

Ĥel (ĥelê) : Hal, durum

Ĥel : Hal

Ĥeldeĥ : Sarıkaya Beldesi (Midyat)

Ĥeleqe : 1.Küpe 2.Halka

Ĥelezunê : Salyangoz

Ĥeliyb : Süt

Ĥellıq : At

Ĥelq : Tıraş

Ĥelqe : 1.Halka 2.Dizi filmin bölümü

Ĥemd : Hamd, şükür

Ĥemê : Kaynana

Ĥemi: Koruyucu, bekçi

Ĥemlê : 1. Yük 2. Elin sarabileceği miktarda ot

Ĥemo : Kayınpeder

Ĥenefi : Hanefi mezhebinden olan

Ĥenefiyyê : Musluk

Ĥenek : Çene

Ĥenuvn : Şefkatli

Ĥeps : Hapishane

Ĥepsınes : Mercimekli Köyü (Midyat)

Ĥeq : 1. Hak 2. Fiyat, kıymet, eder

Ĥeqiybê : 1.Heybe 2. Çanta

Ĥeqiyqi : Hakiki, gerçek

Ĥeqqevi : Hakkı söyleyen

Ĥerekê : 1. Hareket 2. Davranış 3. Kuran-ı Kerim’de harflerin üstündeki  işaretler

Ĥeriyq : Yangın

Ĥeriyr : İpek

Ĥeriyrê : Pestil

Ĥerq : Yanma, yanık

Ĥerşefê : Kenger

Ĥesed : Çekememezlik,  kıskanarak başkasında olan bir şeyin ondan gidip kensinde olmasını istemek

Ĥesenê : İyilik, sevap

Ĥesenkêf : Hasankeyf

Ĥesıs : Uyanık

Ĥesses : Hassas

Ĥesud : Haset eden, çekemeyen, başkasında olan bir şeyin ondan gidip kensinde olmasını  isteyen

Ĥesvê : Bir kaşık lokma

Ĥeşe : Hâşâ

Ĥeşiyş : Hayvanların yediği otlar

Ĥeşiyşê : Esrar

Ĥeşri : 1. Kimsesiz, sahipsiz 2. Usandıran, çok kızılan bir şey için kullanılan ifade (lanet olası benzeri)

Ĥeşu : Dolgu malzemesi (Dolma, sarma, içli köfte vb.)

Ĥevcebê : Kaş

Ĥevdel : Pelte ( kaynamış üzüm suyu, un bulamacı)

Ĥeviys : Kıyafet

Ĥevl : Çevre

Ĥevle : Yamuk olan

Ĥevqe : Çukur, su birikintisi

Ĥey : Diri, yaşayan

Ĥeyalla : Rastgele, herhangisi

Ĥeye : Utanma

Ĥeyet : Yaşam

Ĥeyf : Öç

Ĥeyl : Güç, kuvvet

Ĥeyt (ĥayıt) : Duvar

Ĥeyven : Hayvan

Ĥeyyê : Yılan

Ĥeyyıt ıl ﻉemye : Kör yılan ( bir yılan çeşidi)

Ĥež : Kenar

Ĥezbê : Kızamık

Ĥeziyn : Hazin, acıklı

Ĥeziyq : 1.Sıkı, 2.Sert

Ĥıbbên : Sevmek

Ĥıbbeyê : 1. Tane 2. Hap

Ĥıberê : Toy kuşuna benzer ağırlığı 8-10 kg’a kadar varan büyük bir kuş çeşidi

Ĥıbır : Mürekkep

Ĥıblê : Gebe

Ĥıbsên : 1. Hapse atmak 2. Birini bir yere kapatmak

Ĥıc : Hac

Ĥıccê : Bahane

Ĥıccên : Haccetmek

Ĥıcra : Hücre, oda

Ĥıdded : Demirci

Ĥıddên : Bilemek

Ĥıdfên : Hemen, aceleyle kalkma, doğrulma

Ĥıdud : Sınır

Ĥıfêfiz : Çömelmiş vaziyette kullanılan bacak kısımları

Ĥıffên : Ovarak kazımak

Ĥıfra : Çukur

Ĥıfraf : İnce yaprakları olan, yenebilen küçük bir ot

Ĥıfraf ıl ĥeyyê : Ĥıfraf bitkisinin yenmeyen bir cinsi

Ĥıfrên : Kazmak

Ĥıfžên : 1.Ezberleme 2. Koruma

Ĥıkım : Hakimiyet, yetki

Ĥıkkê : 1.Kaşıntı 2. Aşırı merak (mec.)

Ĥıkkên : 1.Kaşınmak, kaşımak 2.Kazımak

Ĥıkkoyê : 1.Hikâye 2.Fıkra

Ĥıkmê : Hikmet

Ĥıkmên : 1.Rastlamak 2. Yönetmek

Ĥıkuvmê : Hükümet

Ĥılbên : Sağmak

Ĥılê : Tatlılık

Ĥılel : Helal

Ĥılevê : Helva

Ĥılevê : Ödül

Ĥılfên : Yemin etmek

Ĥıllên : 1.Çözmek 2.Halletmek 3.Çözülmek, erimek

Ĥılleq : Berber

Ĥılli : Geçenlerde

Ĥılolo bılolo : Kendine huni şekilli çukur kazıp toprağa kendini gömerek avlarını tuzağa düşüren bir böcek türü

Ĥılqên : Tıraş olmak

Ĥıluv : Tatlı (erkek)

Ĥılvê : Tatlı (bayan)

Ĥılveniyyê : Tatlılık

Ĥılyên : 1.Tatlılaşmak 2.Güzelleşmek

Ĥımar : Kızıllık

Ĥımaž : Ekşilik

Ĥımê : Koruluk, ağaçlı geniş alan

Ĥımemê : Güvercin

Ĥımeqe (ĥımq) : Ahmaklık

Ĥımeyê : Himaye, koruma

Ĥımĥım : Mavi çiçekler açan, geniş yapraklı, dikenli bir bitki

Ĥımıl : Yük

Ĥımlên : Yüklenmek, taşımak

Ĥımmê : 1. Sıtma nöbeti  2. Ateşli hastalık ve titreme

Ĥımmel : Hamal

Ĥımmem : Hamam, banyo

Ĥımmên : 1.) Aşırı ateşlenme ve titremeye tutulmak 2.) (mec.) Çok korkmak, çekinmek

Ĥımmıs : Nohut

Ĥımra : Ruj

Ĥımsara : Dolu

Ĥımsayê : Nohut tanesi

Ĥımyên : 1.) Aşırı ısınmak, kaynamak 2.) Korumak

Ĥımžên : Ekşimek

Ĥınentiyyyê : Şefkatli olmak

Ĥınnê : Kına

Ĥınnên : Şefkat göstermek, yufka yürekli olmak

Ĥınta : Buğday

Ĥıntavi : Buğday tenli

Ĥıntiyyê : Bir buğday yemeği

Ĥıqara : Hakaret

Ĥır : Özgür, serbest

Ĥıram : Haram

Ĥırami : Hırsız

Ĥırara : 1. Ateş 2. Sıvılardaki çökelti

Ĥırmê : 1.Evli erkekler için kadın, eş 2. Hürmet, saygı

Ĥırnên : Yerinde kalmak, gitmemekte ısrar etmek

Ĥırqên : Yakmak

Ĥırqıs bırqıs :1.Baharda ortaya çıkan bir tırtıl çeşidi 2. Çok hareketli, yerinde duramayanlar için kullanılan ifade

Ĥırriyyê : Özgürlük, hürriyet

Ĥırsên : 1.Korumak 2.Bir şeye aşırı sarılmak

Ĥırşefê : Yarasa

Ĥıs : Ses

Ĥısa : Çakıl

Ĥısayê : Çakıl tanesi

Ĥısbên : Hesap etmeki, ölçmek

Ĥısdên : Biçmek

Ĥıseb : Hesap

Ĥısın : Güzellik

Ĥıskêyê : Kürdan, kürdan inceliğinde bitki sapı

Ĥıslên : 1. Olmak 2. Ulaşma, kazanmak

Ĥısrım : Koruk (üzümün olmamış, ekşi hali)

Ĥıssa : Hisse, pay

Ĥıssên : 1.Uyanmak 2. Farkına varmak

Ĥıssesiyyê : Hassasiyet, alerji

Ĥışe : Hâşâ, onun gibi değil

Ĥışkên : Sokmak, sokulup sıkıştırmak

Ĥışrên : Sıkıştırmak

Ĥışşên : 1.Doldurmak 2. Tıkınmak

Ĥışşeş : Esrarkeş

Ĥıttên : 1. Koymak, bırakmak 2.Yağmak

Ĥıvêcıp : Kaşlar

Ĥıveli : 1. Civar, civarında 2. Takriben

Ĥıvêvin : Hayvanlar

Ĥıveyıc : İhtiyaçlar, eşyalar

Ĥıvveqe : Çepeçevre sarma

Ĥızın : Hüzün

Ĥıžnên : Kucaklamak, sarılmak

Ĥıznen : Üzgün

Ĥıznên : Üzülmek

Ĥızqên : Germek, sıkmak

Ĥıžrên : 1. Hazır bulunmak 2. Görmek

Ĥiylê : Hile, oyun

Ĥorên : İkilem içinde kalmak, ne yapacağını bilememek

Ĥukuvmê : Hükümet

Ĥuvşên : Koparmak

Ĥuvtê : Balina

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_counterBugün276
mod_vvisit_counterDün469
mod_vvisit_counterBu Hafta745
mod_vvisit_counterBu Ay7752
mod_vvisit_counterToplam1294731
Şu anda 108 ziyaretçi çevrimiçi
Top