English Arabic German Turkish

Özel Haber

 

  Ana Sayfa     Foto Galeri     Video Galeri     Mahalmi Sözlük     Şiirler     Aydınlarımız     Mahalmi Edebiyatı  
  You are here:  Anasayfa Mahalmi Sözlük Arapça - Mahalmi Sözlük (-I-)

Yöresel Müzikler

semirled_logo

www.semirled.com
SEMİR TUNCER 0535 443 7 344
MUSTAFA TUNCER 0507 040 36 47
Arapça - Mahalmi Sözlük (-I-) PDF Yazdır E-posta

Ibdi : Başla

Ibın : Erkek çocuk, oğul

Ibleyquniyyê: Kayalıklarda yuva yapan bir kuş çeşidi

Iblis : İblis, şeytan

Ibnêt(i) : Canı gönülden ister(im)

Ibnızzınê : Veled-i zina

Ibrê : İğne

Ibrıt benc : Uyuşturucu iğne

Ibrıt qıfıl : Çengelli iğne

Ibrıt ﻉarab : Çuvaldızdan biraz küçük iğne

Ibrisem : İpek

Ibriq : Sürahi

Ibriz : Piriz

Ibruvdê : Soğukluk

Ibsat : Yaygı, kilim

Ibşara : Müjde

Ibxiyrê : Baca

Ibxor : 1. Tütsü 2. Buharlar

Ibyar : Sürülmemiş ya da nadastaki tarla

Ibyaža : Boyama

Ibﻉiyd : Uzak

Icbariyyê : Zorlama

Icdet : Ecdat, dedelerimiz

Icdiyd : Yeni

Icfen il ﻉeyn : Kirpikler

Iclêl : Elbiseler

Icnun : Delilik

Icra : 1.Kira 2. Ücret

Ictımﻉên : Toplanmak

Içnug : Favoriler

Idfinê : Define

Idras : Dişler

Idvar : Vadi

Iflen : Filan

Ifrata : Bozuk paralar

Ifreğ : Yemek kapları

Ifrıngiyyê : Kilidin dili

Iftıker : Düşünme

Iftıkrên : Düşünmek

Iftıxrên : Gururlanma

Iftil : Hayvanların kışın yemeleri için örülerek bağ şekline getirilen ot

Iftixar : İftihar

Iftiylê : 1. Fitil 2. Hayvanın omuz bölgesindeki yumuşak et

Ifved : Kalp

Igbêş : Çarşaf (giymelik )

Igbir : Büyük

Iğbar : Toz

Iğlem : Köle

Iğranê : Taş yığını

Iğraž : Eşyalar

Iĥcoq: 1.Kalın bağırsaklar 2. Bumbar yemeği

Iĥdaş : Onbir

Ihdiyyê : Hediye

faž : Bebek bezi

Iĥloq : Bademcikler

Iĥmar : Eşek (erkek)

Iĥmara : Dişi eşek

Iĥmaž (ıĥmoža ) : Ekşilik, ekşime

Iĥram : 1. İhram 2. Kundak, bebeği sarmada kullanılan bezler

Iĥsad : Hasat

Iĥsêb : Hesap

Iĥsenetiyyê : İyilik, ihsan

Iĥtıfel : Merasim, tören

Iĥtılel : İhtilal

Iĥtımel : İhtimal

Ihtımmên : Özenmek, ehemmiyet göstermek

Iĥtıram : Saygı, hürmet

Iĥtırqên : Yanmak

Iĥtışkên : Dar bir yere sokulmak, araya sıkışmak

Ihyay : Oh ne mutlu, ne güzel

Iĥyet rasık : Başının sağlığına ki ( yemin )

Ijjeen : 1.Yazıklar olsun nasıl yapamazsın (manasında söz) 2. Kahretsin

Ijlêl : Elbiseler

Ikbir : Büyük

Ikfuf : Eldivenler

Iklên : Yemek yemek

Iknefê : Künefe

Ikniysê : Kilise

Ikram : İkram

Ikŝir : Çok

Iktêb : Kitap

Iktiybê : Muska

Ikvara : Tahılların saklandığı, depo edildiği özel yapılmış zahire odacığı ya da bölme

Ikve : İşte burada

Ikveyyıs : Güzel

Ikya : İşte orada

Il : Belirtme ön ekidir. ‘Olan’ manası katar (ıl beyt : ev, ıl ıgbir: büyük olan)

Il bıbs : Karasabanın pulluğunun takıldığı kısım

Il ıqbel ﻉendık : Darısı başına

Ilbês : Uzun don

Ilcêm : Dizgin

Ilĥêf : Yorgan

Ilĥemdılılleh : Elhamdülillah, Allah’a çok şükür

Ilĥemdılle ﻉes sıleme : Şükür ki hayırla sonuçlandı (Hayırla biten bir olayın sonunda; gurbetten dönme, hastalıktan iyileşme vb. söylenir.)

Ille : 1.Yoksa 2. Kala (ılle seﻉe : 1 saat kala) 3. İlle de, muhakkak

Ille bılle : İlle de

Illeylê : Bu gece

Ilsên (ınsel ) : 1.Dil organı 2. Konuşulan lisan

Iltıbkên : 1.Uğraşmak, didinmek 2. Oyalanmak

Iltıcyên : Sığınmak

Iltıheb : İltihap

Iltıhyên : Oyalanmak

Iltıqyên : Karşılaşmak, rast gelmek

Ilyevm : Bugün

Ilﻉiynalla : Allah yardımcı olsun (Çok kötü durumları anlatırken kullanılır.)

Im : Anne

Im exxer : Gecikmiş

Imbalqat : 1. Benekli 2. (mec.) Çok korkmuş

Imbarık :1. Mübarek 2. Hayırlı olsun, mübarek olsun

Imbayyaž : Boyalı

Imbehdel : 1.Sıkıntılı, perişan 2. Özürlü (mec.)

Imbelqeh : Lekeli, karalı

Imbennec : Uyuşturulmuş, uyuşmuş

Imberbez : Dağınık

Imbêrĥe : Dün akşam

Imberreq : Parlak, parlatılmış

Imbeşşır : Müjdeleyici

Imbexxeş : Delikli

Imbezbez : Dağınık, dağılmış

Imbežžır : Müsrif

Imcavraş : Şekerlenmiş, şekere dönüşüp bozulmuş

Imceddere : Mercimekli buğday pilavı

Imceffel : Bir şeye karşı korkusu olan

Imcehhez : Teçhizatlı

Imcerrıb : Tecrübeli

Imceﻉlek : Kırışık

Imçenneq : Başı dik ( kendini beğenmiş)

Imçeqleb : Doğru dürüst olmayan, yarım yamalak olan

Imçerçer : Yırtık pırtık

Imçevlex : Tiksindirici derecede karmakarışık

Imçevreq : Çekiştirilerek genişletilmiş, bol (elbise, kumaş)

Imdarmal : Besili olan

Imdarras : İyice sıkışık halde olan

Imdavvar : Yuvarlak, dairemsi

Imdeldeĥ : Sarkık

Imdellel : Şımarık, nazlı

Imdenger : Küremsi şekilli

Imdeqmeq : Tıknaz, kısa ve cüsseli

Imdêre : Besili, iyi yetiştirilmiş (hayvan)

Imderrıs : Dersi veren, öğretici

Imdevdel : Şüpheci

Imdevleb : Her konuştuğunda başka başka yalanlar söyleyen

Imdevved : Kurtlu

Imdevves : ( ayakla) ezilmiş, sıkıştırılmış

Imdeyyen : Borçlanmış, borçlu

Imdeﻉbel : Kısa ve tombul

Imenê : Emanet

Imfaltaĥ : Yayvan

Imfelfel : (pilav için) Tane tane

Imfellet : 1.Bırakılmış 2.Başıboş 3. Terk edilmiş (boşanmış)

Imfessır : Müfessir

Imfeşkel : 1.Dağınık, darmadağın 2. Sakar

Imfettış : Müfettiş

Imgabbar : Kibirli

Imgafran : Çok eskimiş, yıpranmış ve kirli

Imgammar : Kokuşmuş, bozulmuş

Imgebbes : Sıkıştırılmış, sıkışık

Imgeddi : Dilenci

Imgercem : Pürüzlü, girintili çıkıntılı

Imgevmej : Sersemleşmiş, stresten vb. kafası darmadağınık olan, bunalan

Imğara : Mağara

Imğebbeş : Kararmış, bulanık (görüntü)

Imğerbel : Elenmiş

Imĥammaž : 1.Ekşimiş 2. (mec.) Kızgın, küskün olup kızmak için bahane arayan

Imĥarramat : Dinen kişinin evlenmesinin yasak olduğu birinci dereceden akrabaları

Imharval : Elbisesine dikkat etmeyen, elbisesi sarkan, aşırı düzensiz

Imĥažžar : Hazırlanmış

Imĥebbê : Aşk, sevgi

Imĥeccec : Bahane arayan

Imĥed : Masat, bileme aleti

Imĥellef : Yeminli

Imĥelmi : Mhalmi ırkından olan

Imhendıs : Mühendis

Imĥevger : Kovulmuş

Imĥevĥel : Yamulmuş, eğri büğrü

Imĥevveq : Kuşatılmış

Imkeĥĥel : Sürmeli

Imkelles : Sıvalı

Imkemmel : Tamamlanmış

Imken : İmkân

Imken mele : İmkanı yok

Imkerked : (sıvıda) Bulanık

Imkerkem : Eğri büğrü, girinti çıkıntılı yüzeyli olan

Imkerseĥ : Kötürüm

Imkeﻉpel : Toparlak şeklinde buruşturulmuş olan

Imlebbes : Giyinik

Imleŝŝem : Giysisine bürünmüş, yüzünü örtmüş

Imlevven : Renkli

Imlevves : Kirlenmiş

Imlezzeq : Yapışık

Immallas : Yalama yapmış nesne

Immardal : Necis, mundar

Immê : Ümmet

Immedden : Medenileşmiş, medeni

Immekken : Uygun pozisyonda

Immelles : Pürüzsüz, kaygan

Immeŝŝıl : Film oyuncusu

Immi : 1.Annem 2.Ümmi, okuma yazma bilmez

Immiyyê : Ana (kraliçe) arı veya karınca

Imnabbar : Tüyü çıkmış, pamuklanmış

Imnavvar : Nurlu

Imnavvas : Kısık (ateş, ışık)

Imneddem : Pişman

Imneffes : İnik, havasız ( tekerlek, balon vb.)

Imneğneğ : Kolay beğenmeyen, burnu havada

Imnexreb : Harabeye dönmüş (yapı)

Imnezzeğ : İçi yeşerip kök salmış (meyve – sebze)

Impartan : Tüylü

Impeltes : Parçalanmış, paramparça

Impeﻉçek : Ezik (meyve, sebze)

Imqambar : Kibirli

Imqammar : Kızartılmış

Imqas : Makas

Imqas ıl ıkseĥ : Budama makası

Imqas žafir : Tırnak makası

Imqattaş : Kesik kesik

Imqed (qed) : Kadarında

Imqellıd : Taklitçi

Imqermeç : Kırışık

Imqeşşê : Delikli kepçe

Imqevbên : Pasaklı, aşırı kirli

Imrabba : Reçel

Imrabbaﻉ : Dört köşeli, dörtgen, kare

Imravvas : Sivri

Imrêqeb : Takip edilen, gözetlenen

Imretteb : Tertipli, düzenli

Imreypen : Dalavereci, üçkâğıtçı

Imsakkar : Kapalı

Imsallaĥ : Silahlı

Imsallat : Yüksek bir yerin kenarında

Imsallıĥ : 1.Tamirci 2. Arabulucu

Imsalli : Namazlı

Imsammat : Pişik olmuş

Imsaxxar : Musahhar, emir altında

Imseclê : Teyp

Imsek : İmsak

Imsellê : Çuvaldız

Imsemmem : Zehirli

Imsen : Masat, bileme aleti

Imserseb : Dengesiz (kişi)

Imsevves : 1.Kurtlanmış ( tahıl) 1. Hafif delilenmiş, psikolojisi bozuk

Imseyyeb : Başıboş

Imsinê : Ağzı dar ibrik

Imşarşat : Sarkık

Imşattaĥ : 1.Uzanmış 2.Yayvan

Imşavrat : Boyca çok uzamış (kişi)

Imşaxxat : Çizgili

Imşeddet : 1.Bağlanmış, bağlı 2.Bir yere gitmeye hazır

Imşelhem : İştahı aşırı kabarıp yemeğe saldıran, hızlıca yiyen

Imşellef : Dilimlenmiş

Imşelleĥ : Soyunmuş, çıplak

Imşellıĥ lıqbor : Mezarlık soyguncusu

Imşemmer : Paçalarını veya kollarını sıvamış şekilde

Imşemmeﻉ : Muşamba

Imşeqqeq : Çatlaklı

Imşevvek : Dikenli

Imşevveş : 1.) Şaşıran, kafası karışan 2.) Hata yapan

Imşevveşê : Mercimek çorbası

Imşexveŝ  : Bön

Imtabbaqa : Hayvanlardaki kat kat biçimli mide bölümü

Imtahhar : Sünnetli

Imtahhır : Sünnetçi

Imtangar : (mecaz)Dopdolu

Imtaplax : Dolgun, kilolu

Imtebbel : Nohut ezmesi

Imtercım : Tercüman

Imtıĥen : Sınav

Imvažžaf : 1.Vazifeli 2. Memur

Imvessex : Kirlenmiş, kirli

Imvesves : Hastalık derecesinde aşırı şüpheci

Imvežžın : Müezzin

Imxabara : Haberleşme

Imxallıs : 1.Kurtarıcı 2. Kavga ayıran

Imxat : Sümük

Imxavvas : Kıvırcık

Imxeddê : Yastık

Imxeddır : Uyuşturucu

Imxeffır : Muhafız, koruyan, korkan birine eşlik eden

Imxemmesê : Boyna asılan, beş tam altın gramajlı altın

Imxerbeq : Birbirine karışmış (ipler, teller için)

Imxerrıb : İşleri bozan, bozucu

Imxeşniyyê : Yenilmez köyü (Ömerli- Mardin)

Imxeşveş : Aptal, aptal gibi davranan

Imža : İmza

Imzallat : Açılmış, saçılmış

Imzangar : Paslı

Imzaqqat : Sürgü çekilmiş, kilitli

Imžarrabê : Döşek

Imzevvec : Evli

Imzeyyen : Süslü

Imﻉambas : Tıka basa dolu

Imﻉammır : Tamir eden, tamirci

Imﻉarram : Ağzına kadar dolu

Imﻉasmas : Sıska

Imﻉassab : 1. Sinirli 2.Yobaz, tutucu

Imﻉebbe : Dolu, doldurulmuş

Imﻉecceb : Kolay beğenmeyen, her şeyde kusur arayan, kendini beğenen

Imﻉeccıl : Aceleci

Imﻉeddel : Kilolu, dolgun

Imﻉeddıl : 1.Hayırlı bir işin olması için uğraşan kişi, iş bozmayan

Imﻉeffen : Küflü

Imﻉefleg : İşe yaramaz, hurdaya çıkmış

Imﻉekkem : Kötürüm, eli ayağı tutmayan

Imﻉellem : (öğrenmiş) alışkın

Imﻉellım : Öğretmen

Imﻉemelê : Tutum, davranış şekli

Imﻉeqqed : 1.Düğümlü 2. İçinde fazla yumru olan  meyve - sebze

Imﻉeş : Maaş

Imﻉevenê : Yardımlaşma

Imﻉevın : Muavin

Imﻉevqel : Çarpık

Imﻉevveq : Gecikmiş

Imﻉeyenê : Muayene

In : Edilgenlik anlamı katan ön ek ( Inqetel : öldürüldü)

Inbıhdên : Hayret etmek, çok şaşırmak

Inbıtĥên : Yerde uzanmak

Incara : Talaş

Incas : Erik

Incırrên : 1.Çekilmek 2. Çekinmek

Incızmên : Cezbeye kapılmak, tarikatta coşup şuurunu kaybetmek, bir çeşit bilinçaltı boyutuna geçmek

Incil : İncil

Inçımkên : Hiç hesapta yokken ortaya kendini koymak, araya dalıp oturmak

Indıqrên : 1. Dayanmak 2.Hafifçe çarpmak veya dokunmak

Indıxsên : Kıskanmak

Infılşên : Kopmak

Infısdên : Bir şeye alışıp her gün istemek

Infıtmên : Sütten kesilmek

Infıtqên : Sökülmek, dikişleri çıkmak

Infıtsên : 1.Havasız kalıp boğulmak 2.Çok kirli havaya maruz kalmak

Ingılizi : 1.İngiliz 2.İngilizce

Ingılşên : Kötü bir şeye, pisliğe basmak, saplanmak

Inğıbnên : Darılmak, küsmek

Inğılbên : Yenilmek

Inğırrên : Zarara uğratılmak

Inğıssên : Yutkunanmamak, lokmanın yemek borusunda bir miktar takılması

Inğışşên : 1.) Aldatılmak, kandırılmak 2.) Aldanmak, yanlış karar almak

Inhar : Gündüz, gün

Inhariyyê : Yevmiye, günlük ücret

Inĥeq : Haksız

Inĥes : Bakır

Inhıdrên : Yıkılmak (yapılar için)

Inhıdyên : 1.Hediye edilmek 2. Hidayete erdirilmek

Inĥısrên : 1.Sıkışmak 2. Zor durumda kalmak 2. Çok üzülmek

Inhızzên : Sallanmak

Inkıplên : Aniden düşmek, yere kapaklanmak

Inkırşên : 1. Bir yapının çökmesi 2.Üst üste dizili nesnelerin yıkılması

Inkışfên : Açılmak, açığa çıkmak

Inlıkmên : Ayağı takılıp düşmek

Inmekmek : Ağzına kadar dolu

Inmıĥyên : Silinmek

Innê şi : Güya, sanki öyleymiş gibi

Inneqlê : Bu kez

Innevb : 1.Bu defa  2.Sonrasında

Inpılxên : Parçalanmak

Inqara : Ana kaya oyularak çıkarılan beyaz toprak

Inqıhrên : Kahrolmak

Inqılbên : 1.Devrilmek 2. Ters dönmek

Inqılﻉên : 1.Sökülmek 2.Defolmak

Inqırfên : 1.Tiksinmek 2. Çatlayıp kırılmak

Inqışıt : Sökül (defol)

Inqıtlên : Öldürülmek

Inqıtﻉên : Kesilmek

Inqıžyên : Tükenmek, bitmek

Insab : (kazma, kürek gibi aletlerin) sap

Inŝê : Dişi

Insêbiyn : Nusaybin ilçesi (Mardin )

Insêcê : Örgü

Insen (ıns) : İnsan

Insenetiyyê : İnsaniyet

Insırqên : 1.Çalınmak 2. Kaybolmak, kendini kaybettirmek, kaçmak

Int (ınte) : Sen (erkekler için)

Int u kêfık : Keyfin bilir

Intem : Bitti

Intıbhên : Dikkatli olmak

Intıfqên : Anlaşmak, uyuşmak

Intıfxên : Şişmek

Intıfyên : Sönmek

Intıfzên : Dökülmek

Intıĥem : Sınav

Intıĥrên : İntihar etmek

Intıhyên : Sona ermek

Intıklên : İşini başkasına havale etme, onun yapacağına güvenme

Intıkyên : 1.Dayanmak, 2.Uzanma

Intılﻉên : (biriyle, bir şeyle) karşılaşmak

Intımrên : Gömülmek

Intın : Siz

Intıqem : İntikam, öç

Intıqlên : Taşınmak

Intıqmên : İntikam almak

Intıqﻉên : Islanmak

Intırfên : Göze bir şeyin çarpıp incitmesi

Intırkên : 1.Vazgeçilmek, bırakılmak, 2.Modası ve devri geçip kullanılmaz olmak

Intıvyên : 1. Bükülmek 2. (mec.)İnatçılığı geçmek

Intıxeb : Seçim

Intıxmên : Çok yemekten şişip patlama durumuna gelme

Inti : Sen (bayanlar için)

Intiĥar : İntihar

Invıcdên : Bulunmak

Inxelê : Kepek (tahılların)

Inxırtên : 1. Dalmak 2.Saldırmak

Inzırbên : Vurulmak

Inzırtên : Sert bir şekilde çıkışmak

Inﻉıcnên : 1.Yoğrulmak 2. Bir işten bitkin duruma düşmek

Inﻉıfsên : (metal türü şeyler için) darbe yemek, bükülüp yamulmak

Inﻉıqrên : Binek hayvanlarında baskıdan ve yükten dolayı sırtta yara oluşması

Inﻉısmên : Kabız olmak ( yediği besinleri çıkaramama )

Inﻉıtbên : Aşırı korkma

Inﻉızlên : Ayrılmak

Ipsiysê : İçine ekmek ufalanmış süt

Ipşen : İçin

Iptıde : Başlangıç

Iqbor : Mezarlar, mezarlık

Iqleyl : Az

Iqmar : Kumar

Iqran : Akran

Iqtêl : Kavga, dövüş

Iqvakalla : Allah kuvvet versin (kolay gelsin)

Iqvem : Boyut, büyüklük

Iqyaža : 1. Değişdokuş 2. Berdel

Iqyemê : Kıyamet

Iqzêz : Cam, cam eşyalar

Ircêl : Adamlar

Ircultiyyê : Erkeklik

Irden : Giysi kolları

Irğif : Yuvarlak ekmek

Irmadê : Kül

Irmêdiy : Kül rengi, gri

Irmuş ıl ﻉeyn : Kirpikler

Irsas : 1. Kurşun 2. Kurşunkalem ucu

Irtıfﻉên : Yükselmek, yücelmek

Irtıĥlên : 1.Saplanmak 2.Takatten kesilmek

Irtıxyên : Gevşemek

Irtuvbê : Rutubet

Iryê : Buluntu

Iryên : Bulmak

Isbat : İspat

Iŝbat : Şubat

Ises : Temel

Isfarnê: Taş yapılarda köşe taşı

Isfercelê : Ayva

Isfıncê : Sünger

Isĥab : 1.Akrabalar 2. Dostlar

Isĥor : Sahur

Isım : İsim

Isken : Oturma

Iskıffê : Kapı eşiği

Iskıt : Sus

Islaĥ : Silah

Islem : İslam

Isleymuniyyê : Bir çeşit (derisi düz ) kertenkele

Iŝmen : Para, paralar

Iŝmeynyê : Sekiz

Iŝmeynyin : Seksen

Iŝmıntaş : Onsekiz

Ismıt : Sus

Ismiyk : (eni) kalın

Iŝnaş : Oniki

Iŝneyn : İki

Isneyneviyyê : Kırlangıç

Isqaqa : Sokak

Isqatat : Sakatatlar

Israfa : Bozukluklar

Israr : Israr

Isseﻉ (ısseﻉnê) : Şimdi

Isseﻉ mın ışvey : Az önce

Istabıl : Ahır

Isted : Usta

Istediyyê : Ustalık

Isteĥel : El koydu, ele geçirdi

Istehve : Rutubet kaptı, küflendi

Istıbrên : Sabretmek, beklemek

Istıfedê : İstifade

Istıhlên : Haketme

Istıĥqên : Hak etme

Istıĥqeq : İstihkak

Istıĥyên : Utanmak

Istılqe : Havada tutma, yakalama

Istılqên : Haşlanmak

Istıntên : Dinlemek

Istıqbel : 1. İstikbal, gelecek 2. Karşılama

Istıreĥe : İstirahat, dinlenme

Istışara : İstişare, fikir alışverişi

Istıvyên : 1. Pişmek 2.Meyvelerde olgunlaşmak

Istıxbar : Soruşturma, haber alma

Istıﻉmel : Kullanma

Istoĥ : Damın yüzü, teras

Isvara : Bilezik

Isvıd : Siyah

Isﻉud : Şans

Işĥar : İs karası

Işkelê : Ayakkabı

Işmar : Kadın şalvarındaki elbise lastiği

Işmil : Bir demet ot, bitki

Işqevlıt: …dediği gibi

Işşoşş : Çüş

Iştaĥ : Eğimli yamaçlardaki tarla

Iştıbhên : Şüphelenmek

Iştıhyên : 1.Canı istemek, arzulamak 2. İştahlanma

Iştıkyên : Şikâyet etmek

Iştılşên : Telaşlanma, panik yapma

Iştıqyên : Özlemek

Iştırkên : 1.Karışmak, 2.Müdahale etmek

Iştıﻉlen : Tutuşmak

Iştihe : Can arzusu, iştah

Iştum : Sövmek, küfür (etmek)

Işvey : Az

Işvey ışvey : Az az, yavaşça

Işveyyıtlıx : Biraz sonra

Işveyyunê : Azıcık

Işyar : Şuuru yerinde, uyanık

Işyexê : Şeyhler, evliyalar

Işﻉir : Arpa

Işﻉireye : Şehriye

Itbax : 1.Pişirme 2.Pekmez yapma faaliyeti

Itfal : Çocuklar

Itfažžal : Buyur

Itfêyê : Kazanın oturacağı yer için üç yana taşlardan kurulmuş ocak

Itfıngê : Tüfek

Itĥêl : Dalak

Itĥiynê : Tahin

Itlaq : Salıverme

Itrab : Toprak

Itrayyê : Avize

Ityar : Ev önündeki küçük bahçe

Ixbar : Haberler

Ixbeyz : Ekmek

Ixlas : İhlas, samimiyet

Ixleq : Huy, ahlak

Ixneq : Boğaz

Ixsara : Zarar

Ixt : Kız kardeş

Ixtıfyên : Kaybolmak

Ixtılef : İhtilaf, uyuşmazlık

Ixtılfên : Uyuşamamak, anlaşmazlık çıkmak

Ixtıltên : Birbirine karışmak

Ixtımel : İhtimal

Ixtımrên : Mayalanmak

Ixtınqên : Boğulmak

Ixtıreﻉe : Buluş, orijinal yeni fikir

Ixtırﻉên : Buluş yapmak

Ixvê : Kardeşler

Ixvel : Dayılar, dayının sülalesi, dayıoğulları

Ixverz (xıverzê) : Kız kardeşin çocuğu

Ixyara : Salatalık

Ixyata : Dikim

Ixžên : Almak

Ixzeynê : Elbise dolabı, gardırop

Izbelê : 1. Hayvan pisliği dökülen yer 2. Çöplük

Izbib : Kuru üzüm

Izdiĥem : İzdiham

Izğeyyır : Küçük

Izhorat : Gül yaprağı, nane gibi faydalı bitkiler kaynatılarak yapılan içecek

ın : 1. Kulak 2. İzin

Ižlaﻉ : Kaburgalar

Izlem : Adamlar

Iznud : Kadınların namaz kılarken kollarına giydikleri kolluklar

Ižraﻉ : Metrenin üçte biri, parmak uçlarından dirseğe kadar olan uzunluk ölçüsü

Izreq : Morluk

Izyara : Ziyaret

Izyaﻉ : Köyler

Izyêdê : 1.Fazlalık, 2.Apandis

Ižyel : Kucak

Izyen : 1.Hata, 2.Ziyan

Iﻉ kar : Tarla

Iﻉmara : İnşaat

Iﻉmem : Amcalar, akrabalar, sülale

Iﻉrok : 1.Kökler 2. İçli köfte

Iﻉşar : Gebe (hayvanlar için)

Iﻉtıraž : İtiraz

Iﻉtıqed : İtikad, inanılan dini bilgi

Iﻉyar : Ayar

Iﻉyêdê : Ot yolma, ot toplama

Iﻉyel : Aile efradı

Iﻉyunet : Gözlükler

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_counterBugün276
mod_vvisit_counterDün469
mod_vvisit_counterBu Hafta745
mod_vvisit_counterBu Ay7752
mod_vvisit_counterToplam1294731
Şu anda 72 ziyaretçi çevrimiçi
Top