English Arabic German Turkish

Özel Haber

 

  Ana Sayfa     Foto Galeri     Video Galeri     Mahalmi Sözlük     Şiirler     Aydınlarımız     Mahalmi Edebiyatı  
  You are here:  Anasayfa Mahalmi Sözlük Arapça - Mahalmi Sözlük (-M-)

Yöresel Müzikler

semirled_logo

www.semirled.com
SEMİR TUNCER 0535 443 7 344
MUSTAFA TUNCER 0507 040 36 47
Arapça - Mahalmi Sözlük (-M-) PDF Yazdır E-posta

Mabbaxiyye : Tencere

Mabğor : Kilitli

Mabrad : ( tahta, demir vb. eşyaları) törpü aleti, eğe

Mabruk : Hayırlı, mübarek olsun

Mabrum : 1. Arkasını dönmüş 2.Oval şekilli

Mabtot : Delinmiş, patlamış

Macbur : Mecbur

Macroĥ : Yaralı

Macrud : Faraş

Madrus : Ezilmiş

Mafqor : Yokluk içinde

Mafrok : 1.)Ovulmuş 2.) Darılmış

Mafsal : 1.) Eklem 2.)Yol ayrımı

Maftum : Sütten kesilmiş

Mafžoĥ : Rezil

Mağdor : Mağdur

Mağnatis : Mıknatıs

Mağrafê : Büyük ve derin tahta kaşık

Maĥfuž : Kötülükten korunmuş (iyi kişi)

Mahır : Tay

Mahra : Kısrak

Maĥrum : Mahrum

Maĥsor : 1.Sıkışık 2. Kahır dolu

Makroh : 1.Mekruh 2.Hoşlanılmayan

Maksor : Kırılmış

Malqat : Mandal

Mam : Anneciğim

Mama(amma) : Anne

Mambar : Minber

Mammê : (çocuk dilinde) Su

Mamor : Memur

Manfaža : Kül tablası

Manqoﻉ : Islanmış, ıslak

Manşar : Üzerine elbise asılan araç

Mantara : Tarlalardaki bekçi klübesi

Mantıq : Mantık

Mantiqa : Mıntıka, bölge

Manžar : Manzara

Manžara : Damın yüzü

Maprot : (tüyü) yolunmuş

Maptot : Delinmiş

Maqbara : Mezarlık

Maqhor : Kahrolmuş, ızdıraplı

Maqrof : Tiksinmiş

Maqrož : Ezilmiş (bir organın derisinin ağır cisimlerden, darbeden ezilmesi)

Maqruf : Kırık, kırılmış

Maqsad : Maksat

Maqsof ıl ﻉımır : Ömrü(n) kısa( olsun) manasında, kızgınlık belirten hitap

Maqsos : Kesilmiş

Maqtoﻉ : Kesilmiş, kesik

Mar : Bel ( toprağı kazımakta kullanılan alet)

Mara : Kadın

Maraž : Hastalık

Marêž : Hasta

Marĥaba : Merhaba

Marĥalê : Merhale, aşama

Marham : Merhem

Marĥamê : 1.Tülbent 2. Merhamet

Marĥum : Rahmetli (erkek)

Marĥumê : Rahmetli (kadın)

Marhun : Rehin

Marra : Kere

Mart xelo : Dayımın karısı (hitap)

Mart ﻉemmo : Amcamın karısı (hitap)

Marﻉâ : Mera, otlak

Maslaĥa : Menfaat, fayda

Masmot : Kaynar sıvıyla yanıp kızarmış

Masoyê : Süzgeç

Masraf : Masraf, gider

Mastara : Örnek, şablon

Mastor : Çarpılmış, kaza yapmış

Mastovra : Korunmuş ve temiz bayan ( hitap)

Maşhor : Meşhur

Matar : 1.Yağmur 2. Hava alanı

Matariyyê : Matara

Matbax (mabbax): Mutfak

Matmor : Gömülü

Matoyê : Sapan

Matrok : Terk edilmiş

Matrud : Kovulmuş

Matﻉam : Lokanta

Mavrub : Kavisli

Mavsalê : Karasabanın uç tahtası

Mavžuﻉ : Mevzu, konu

Maxbot : Karmakarışık

Maxlot : Karışık

Maxlota : Karışım

Maxta : Sümük

May : Su

May fırınci : Domates salçası

May zemzem : Zemzem suyu

May ﻉasir : Meyve suyu

Mažbut : Doğru

Mažĥakê : Gülünç durumda, maskara

Mažluvm : Mazlum

Mažruvb : Vurulmuş

Mazot : Mazot

Mazraﻉa : Çiftlik

Mazroﻉa : Ekili

Maﻉmor : İmar edilmiş, abad

Maﻉrakê : Muharebe meydanı, çarpışma yeri

Maﻉruf : Tanınmış, meşhur

Maﻉsara : Üzüm sıkmak için yapılmış alan, tekne

Maﻉsiyê : Günah

Maﻉsum : Masum

Maﻉtob : Aşırı korkak

Maﻉžor : Deli tavırlı, çıldırmış

Me (mo) : Ön olumsuzluk eki (örn: me beq : kalmadı )

Me raĥılli : Beni ilgilendirmez, ben karışmıyorum

Me ﻉeleyş : Bişey olmaz, sorun değil

Mebleğ : Meblağ, tutar

Mebvelê : Hayvanların soluk borusu

Mecez : Mecaz

Mechuvl : Meçhul

Mecle : Mutfak tezgâhı

Meclıs : Meclis, cemaat

Mecnun : Deli

Mecvê : Geliş

Meçrur : Yırtık

Meddê : Madde

Medem : Madem

Medeni : Medeni, şehirli

Medfun : Defnedilmiş, ölü

Medĥ : Methetme

Mediĥe : Birini methetmek için söylenen, genelde dini ezgi

Medqoq : Ezilmiş, ufalanmış

Medresê : Medrese

Medrut : Dertli

Medxel : Giriş

Medyun : Borçlu

Mefçox : Çarpık bacaklı

Mefi : Yok

Mefroq : Ayrılmış, ayrık

Mefruş : Döşenmiş

Meftoĥ : Açık

Meftoq : Sökük

Megbuş : Örtülü

Megzun : Orak

Meğbun : Dargın, küsmüş

Meğlub : Mağlup, yenik

Meğluf : Karışmış

Meĥbes : Evlilik ve nişan yüzüğü

Meĥbus : Tutuklu, (bir yere) kilitlenmiş

Meĥcuz : Hacizli

Mehdum : Yıkılmış, zavallı (manasında hitap)

Meĥkemê : Mahkeme

Meĥkum : Mahkûm

Meĥleb : Mahlep ağacının meyvesi, yabani kiraz

Meĥlebeyê : Mahlep, idris ağacı, endirez, yabani kiraz, endiro  adıyla da bilinir. Beyaz çiçekler açan, tatlı-acımsı tadı olan küçük, kırmızı meyvesi olan ağaç

Meĥmel : Yorganlık, odalarda yorganların konulduğu özel bölüm

Meĥmulê : Hamile

Meĥşum : Haşa, söz meclisten dışarı

Meĥşum ıl ĥızzar : Hazır bulunanları tenzih ederim

Mehtuk : Rezil olmuş

Meĥzun : Mahzun

Meken : Mekân

Mekkine : Makine

Mekkuk : Mekik

Meknê : Pozisyon, duruş

Meknesê (Meksenê): Süpürge

Mekseĥ : Tara, ağaçları budamaya yarayan ağzı çengel biçimindeki keskin demir alet

Meksud : Turşulanmış

Mekteb : Okul

Mektub : Mektup

Mel : Mal

Melalla : Allah’ın hakkı, zekât

Melbuk : Meşgul, uğraşta olan

Meleḟi : Söz dinle anlamında bir hitap

Mêlıĥ : Tuzlu

Melık : Kral

Mêlıs : 1.Kaygan 2. Pürüzsüz

Meliĥ : İyi

Meliyyê : Maliye

Melle : İmam

Melloĥ : Haşlanmış nohut

Melş : Bir işi önemsemeden yapma

Melyon : Milyon

Melzeqe : Yakı

Melzoq : 1.Yapışık 2. Bitişik

Melzuz : Aceleci, telaşlı

Melﻉeb : Oyun alanı

Melﻉebê : 1.Oyuncak, oynanılan şey 2. (mec.) Alay edilen, kandırılan, değersiz görülen kimse

Melﻉenê : Melanet

Melﻉun : Lanetli

Memleĥe : Tuzluk

Memnun : 1. Memnun 2. Teşekkür

Memnuﻉ : Yasak, engellenmiş

Memseĥe : Paspas, yerleri silmeye yarayan bez

Memsuk : Tutuklu

Memşe : Bir yere (eve vb.) geçiş yolu

Menbeﻉ : Memba

Menceliq : Motorlu kaldırma aracı

Menderunê : Loğ taşı, toprak damı düzlemek ve pekiştirmekte kullanılan taş silindir.

Mendiylê: Mendil

Menfeﻉe : Menfaat

Menfox : Şişirilmiş, şişkin

Menıﻉ : Engel

Meni : Meni, cinsel sıvı

Menqel : Mangal

Mensub : Mensub

Menşe’ : Menşei

Menşefê : Havlu

Mepŝuŝ : Parçalanmış

Meqbul : Makbul

Meqem : Makam, mevki

Meqful : Kilitli

Meqlê : Tava

Meqlub : 1.Altüst 2.Ters

Meqsum : Bölünmüş

Meqşerê : Patates soyacağı

Meqtul : Öldürülmüş

Meqﻉed : Oturak

Mêrdiyn : Mardin

Mereqe : Sulu yemek

Merkez : Merkez

Mermeﻉuvnê : Toza toprağa bulanmış şekilde

Merş : Kilim

Mertebê : Mertebe

Merzib : Oluk

Mes ul : Mesul, sorumlu

Mes uliyyê : Mesuliyet, sorumluluk

Mesboğ : Boyalı

Mescıt : Mescit

Mese : Gece

Mesel xeyr : Hayırlı akşamlar

Meselê : Sorun

Meselen : Mesela

Mesĥ : Silme

Mesĥor : Büyülenmiş, büyülü

Meskê : Kulp

Mesken : Ev

Meskun : İskan edilmiş

Mesloq : Haşlanmış

Mesmum : Zehirli

Mesned : Dayanak

Mesnun : Bilenmiş

Meŝqeb : Matkap

Mesviyyê : Geceleyin

Mesﻉud : Mesut, mutlu

Meşe : Maşa

Meşğul : Meşgul

Mêşi : 1. Yayan 2. Yürüyor, iyi

Meşkê : Yayık

Meşneqe : Darağacı ( ipi)

Meşqoq : Çatlaklı

Meşu : Yürümek, yürüyüş

Metfunê : Türlü yemeği

Methum : İtham edilmiş, suçlanılmış

Mevc : Dalga

Mevcoﻉ : Ağrılı, hasta

Mevcud : Mevcut

Mevdeﻉ : Fol, yumurtlama yeri

Mevqıﻉ : Mevki, yer

Mevt : Ölüm

Mevzê : Muz

Mexcul : Ürkmüş, korkmuş

Mexef : Ne çabuk

Mexluk : Mahlûk

Mexrec : Çıkış yeri

Mexselê : Lavabo

Mextum : Kapalı (kutu, yumru, bez vb. için)

Mexzen :  Mahzen

Meydê : 1.Kesme tahtası 2. Yufka tahtası

Meyl : 1. Taraf 2. Meyil, sapma

Meyleyn : İki taraf

Meymê : Nine

Meyyıl : Çekil

Meyyıt : Ölü

Mežbeĥe : Mezbaha, hayvan kesim yeri

Mezbeĥe : Tespih

Mezbelê : 1.Hayvan pisliği dökülen yer  2. Çöplük

Mêzên : Tartı

Mežheb : Mezhep

Mezıĥ : Mizah, alay

Mezro : Metre

Meﻉ : Beraberinde, ile

Meﻉ cenb : Sırayla, bir şey atlamadan

Meﻉcun : Macun

Meﻉcun ıdras : Diş macunu

Meﻉcun ıĥlêqe : Traş macunu

Meﻉdum : Kirlenmiş, kirli

Meﻉıl esef : Maalesef

Meﻉısselemê : Sağlıcakla, selametle

Meﻉkerunê : Makarna

Meﻉkuf : 1.Eğilmiş 2. Kambur

Meﻉleqe : 1.Kaşık 2.Mala

Meﻉleqıt ıl qındara : Kerata

Meﻉlum : Malum, belli

Meﻉne : Anlam

Meﻉnege : Eyer

Meﻉqudê : Haşlama yemeği

Meﻉqul : Makul, akla uygun

Meﻉsertê : Ömerli ilçesi (Mardin)

Meﻉyub : Kusurlu, ayıplı (mal)

Meﻉzum : Davetli

Mıbarık : Mübarek

Mıddê : Müddet, süre

Mıddên : Uzatmak

Mıddıﻉi : İleri süren, hak iddia eden

Mıdexele : Müdahale

Mıdın : Medeniler, şehirliler

Mıdﻉi : Davetli

Mıflıs : İflas eden

Mıfsıd : Fesatçı, arabozucu

Mıftêĥ : Anahtar

Mıftıhım : 1.Akıl, bilgi sahibi  2. Söylenenleri anlayacak yaşta

Mıfti : Müftü

Mığğayt : Lastik ip

Mığrıp : Akşam

Mıhdi : Mehdi

Mıĥeĥe : Yumurta sarısı

Mıĥĥeyê : Silgi

Mıĥkên : Sürtme

Mıhlê : Mühlet

Mıĥşi : 1.Doldurulmuş 2.Dolma

Mıĥtec : Muhtaç

Mıĥtel : Sahtekâr

Mıĥtırım : 1.Saygılı  2.Muhterem

Mıĥyên : Silmek

Mıkrifon : Mikrofon

Mıkveyê : Ütü

Mılfıt : Dönemeçte

Mılĥ : Tuz

Mılĥêb : Yaba ( çok ince bir işçilik gerektiren bölgemize has bir yaba çeşidi)

Mılk : Mülk

Mıllê : 1. Toplum, insanlar 2. Halk 3.Köz

Mıltıhi : Meşgul

Mılyar : Milyar

Mımlık : Nişanlı (erkek)

Mımlıkê : Nişanlı (kız)

Mın : -den, -dan (mın Ali : Ali’den)

Mın : Kim

Mın ĥıll : (tamamen) baştan

Mın ızmen : Çoktan beri, eskiden

Mın kisi : Kendi cebimden, benden

Mın qebıl : Karşılığında, mukabili

Mınefıq : Münafık

Mınefıﻉ : Tuvalet ile banyo

Mıneg : Bundan dolayı

Mınem : Rüya

Mıneqiş : Zaﻉtar denen baharatın yağla olan karışımı sürülerek pişirilen kahvaltılık pide

Mıneyn : Nerden

Mınkarra : Tamamıyla

Mınnara : Minare

Mınnê : Minnet

Mınnın : Bazıları, bir kısmı

Mınnu : Bundan

Mınqar : Gaga

Mınqeç : Cımbız

Mınqel : Mangal

Mınşar : Testere

Mınvê : Kim o

Mıqdar : Miktar

Mıqlıb : Öte, arka taraf

Mıqli : Kızartılmış

Mıqŝêyê : Bostan (acur, kavun, karpuz, kabak tarlası)

Mıqtıdi : Uyan, tabi

Mırara : Safra kesesi

Mırê : Ayna

Mırhi : Aşınmış, eskimiş

Mırqeﻉ : Taş fırlatmak için kullanılan deriden yapılan alet

Mırr : Acı (biber acısı olmayan acı )

Mırrayr : Dikenli bir bitki

Mırted : Mürted, dinden çıkan

Mırteĥ : Rahatlamış, dinlenmiş

Mıru : Çok sert bir taş türü

Mırxi : Gevşemiş, gevşek

Mırzıb : Oluk

Mısariyn (mısran) : İnce bağırsaklar

Mısebeqe : Müsabaka, yarış

Mısefê : Mesafe

Mısefır : Misafir

Mıseﻉede : Müsaade, izin

Mıseﻉıd : Müsait, uygun

Mısĥaf : Mushaf, Kur’an

Mısĥên : Silmek

Mısk : Misk

Mıskên : Tutmak, yakalamak

Mıskin : Miskin, zavallı

Mıslım : Müslüman

Mısrıﻉ : Süratli

Mıssasa : Emzik

Mıssên : Emmek

Mısses : Üvendire (Çift sürenlerin sürerken hayvanların ayağına veya sabana takılan çamuru çıkarmak için kullandıkları tahtadan uzun çubuğu olan ucu spatulaya benzer demirli alet)

Mısseﻉ : Şimdiden

Mısteĥe : Utanma, çekinme

Mıstehvi: Rutubetli

Mısteşfe : Hastane

Mısteﻉcıl : Aceleci

Mısteﻉmel : Kullanılmış

Mıstıĥi : Utangaç

Mıstıreĥ : Rahat, rahatlamış (kişi)

Mıstıvi : 1.Pişmiş 2. Olgunlaşmış

Mısveddê : Müsvedde

Mışavara : Danışma, meşveret

Mışmış : Kayısı

Mışmışiyyê : Kayısı hoşafı

Mışreqe : Güneş vuran yer

Mışşeyê : Terlik

Mışt : Tarak

Mıştara : Satın alma

Mışteke : Şikâyet

Mıştel : Bir kenara ayrılmış, saklanmış (eşya, para)

Mışteq : Müştak, özlemiş

Mıştıki : Şikâyetçi

Mıştıri : Müşteri

Mışyên : Yürümek

Mıtır : Metre

Mıtırbi : Düğünlerde çalgıcılık yaparak para kazanan kişi

Mıtli : Dolu

Mıtveĥĥış : Vahşileşmiş, vahşice

Mıtyên : Esnetmek, uzatmak

Mıtﻉassıb : Mutaassıp, bağnaz

Mıx : Baş, kafa

Mıxbır : Muhbir

Mıxbi : Gizlenmiş, gizli

Mıxfi : Gizlenmiş, kayıp

Mıxsi : Hadım edilmiş

Mıxşıb : Ahşap tavanli yapı

Mıxtar : Muhtar

Mıxtên : Sümkürmek

Mıxtıbiy : Saklı, saklanmış

Mıxtıboyê : Saklambaç

Mıxti : Hatalı

Mıxžên : (ayran gibi sıvıları) karıştırmak için iyice sallamak, çalkalamak

žğên : Çiğnemek

Mızni : Zinakar

Mızvar : Binekteki yüke bağlı urganı çevirerek gerginleştiren odun parçası

žyên : İmzalamak

žyež : Midyat

Mıﻉdê : Mide

Mıﻉden : Maden

Mıﻉemelê : Muamele

Mıﻉlıf : Hayvanlara yem konulan kap

Mıﻉrec : Miraç

Mıﻉtez : Muhtaç

Mıﻉtıdi : Başkasının özel alanına giren, eziyet eden haksız ve saldırgan

Mıﻉyar : Ayıpları faş eden, ayıplayan

Miretê : 1. Sahipsiz, kimsesiz 2. Kahrolası şey manasındaki ifade

Miteyn : İki yüz ( sayı )

Mitor : Motor

Miyden : Meydan

Miyl : Mil

Miyyê : Yüz (sayı)

Mo (me) : 1. Değil ( örnek: Mo hak : o değil) 2. -me, -ma olumsuzluk ön eki (örnek ; mo ec : gelmiyorum) 2.Olmaz

Mo heg : Öyle değil ( mi?)

Mo yeqqın : İnanmam, zannetmem

Mo yıxle : Boş olmuyor

Moku : Yalnız, ama

Mokveyyıs : Güzel değil, çirkin

Morıf : Bilmiyorum

Morıf eyş : Bilmem ne

Mosterc : Cesaretim yok

Moşi : 1.İyi değil 2. Bişey yok

Moycuz : Caiz değil

Moyhım : Önemli değil, etkilemez

Moylêq : Yakışmıyor

Moysêr : Olmaz

Moyžır şi : Bişey olmaz, zararı yok

Možaﻉ : Yer

Mucedelê : 1.Mücadele  2.Tartışma

Mucehıd : Mücahit

Mudir : Müdür

Muebbed : Müebbet, sonsuza kadar

Muessesê : Müessese

Muĥasara : Abluka

Muĥeqqeq : Muhakkak, kesin

Muĥıb : Seven

Muhım : Önemli

Mulıd : 1.Mevlit  2.Mevlit yemeği

Munê : Zahire, azık

Munesebê : Alaka, ilişki

Munesıb : Uygun

Muqevemê : Direnç, direniş

Mureceﻉe : Müracaat

Mureqebê : Murakabe, izlenme

Muriyd : Mürit

Musiybê ( Imsibê): Musibet

Muşehedê : Müşahade, gözetim

Mutebessım : Güleç, gülümseyen

Muvcên : Kımıldama, yerinden hareket etme

Muvefeqe : Anlaşma

Muvs : Ustura

Muvži : 1. Başkasına zarar veren  2. Haşarı

Muxelefê : Muhalefet

Muxelıf : Muhalif

Mužaharat : Tezahürat

Mužır : Zararlı

Muﻉarıž : Muarız

Muﻉcizê : Mucize

Muﻉemelê : Tutum, insanlarla geçinme

 

Yorumlar  

 
0 #1 erdal 2011-08-30 00:52 mihlemice bildigimiz arapçanın şivesi Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_counterBugün11
mod_vvisit_counterDün417
mod_vvisit_counterBu Hafta897
mod_vvisit_counterBu Ay7904
mod_vvisit_counterToplam1294883
Şu anda 42 ziyaretçi çevrimiçi
Top