English Arabic German Turkish

Özel Haber

 

  Ana Sayfa     Foto Galeri     Video Galeri     Mahalmi Sözlük     Şiirler     Aydınlarımız     Mahalmi Edebiyatı  
  You are here:  Anasayfa Mahalmi Sözlük Arapça - Mahalmi Sözlük (-S-)

Yöresel Müzikler

semirled_logo

www.semirled.com
SEMİR TUNCER 0535 443 7 344
MUSTAFA TUNCER 0507 040 36 47
Arapça - Mahalmi Sözlük (-S-) PDF Yazdır E-posta

Sabaĥ ıl xeyr : Hayırlı sabahlar

Sabbê : Döküm, tablanın dökümü

Sabır : Sabır

Sabi : Genç (erkek)

Sabiqa : Sabıka

Sabitaş : Onyedi

Sabiyyê : Genç kız

Sabuvnê : Sabun

Sabuvr : Sabırlı

Sacar : Ağaçlar

Sacara : Ağaç

Sadiyq : Dost

Safar : Sefer, yolculuk

Saff : Saf, sıra

Safi : Net, saf

Safra : Sarı (olan)

Saĥar : Seher vakti

Saĥêĥ : (pilavda vb.) diri, pişmemiş

Saĥĥa : Sıhhat (öksürene, banyo yapana söylenen temenni ifadesi)

Saĥıb : 1.Sahip 2.Dost

Saĥra : Çöl

Saĥuv : Havanın açık olma durumu, bulusuzluk

Sakarat : Sekerat, ölüm anı

Sakkiyk : Takılmış, oynatılamayan

Salaĥiyye : Salahiyet

Salatan : Kanser

Salâvat : Salât

Salıĥ : Salih

Saliyb : Haç

Samıt : Yakıcı ( kaynar sıvı)

Samra : Esmer (müennes)

Sanam : Put

Sandal : Sandalet

Sannê : Sinmiş kötü koku, idrar kokusu

Sannor : Kedi (erkek )

Sanﻉa : Beceriye dayalı meslek, zanaat

Sapan(ıt) : Yerinde durakladı

Saqat : Özürlü, topal

Saqiy : Sulama

Saqiﻉ : Safça ve düşüncesizce hareket eden

Sarsor : Cırcır böceği

Sarﻉ : Sara hastalığı

Sator : Satır

Savb : Yönüne, tarafına

Savf : Yün

Savm : Oruç

Savt : Ses

Saxta : Sahte

Saxtakar : Üşengeç, tembel

Sayd : Av

Sayf : Yaz mevsimi

Sayfi : Yazlık eşya

Sayım : Oruçlu

Sayır : 1.Olmuş 2. Eski tahta kapıların ayağının oturtulduğu içi oyuk taş

Saﻉıb : 1. Güçlü 2. Zor, çetin

Sebeb : Sebep

Sebıq : 1.Geçen, kazanan 2. Eski

Sebıﻉ : Aslan

Sebıﻉ : Yedinci

Sebıﻉtaş : Onyedi

Sebil : Sebil, hayrına

Seblê : Eskiden su bidonlarını veya başka eşyaların taşınmasında binek üstüne yerleştirilerek kullanılan, tahta veya demirden yapılan kafes şekilli araç

Sebﻉe : Yedi sayısı

Sebﻉiyn : Yetmiş

Sec : Sac

Sed : Engel, baraj

Sed : Sarıköy (Midyat)

Seddıq : İnan

Sedeqe : 1.Sadaka, 2.Hayra verilen yemek

Sedıq : Doğru sözlü

Sedıs : Altıncı

Sediq : Dost

Sêdyê : Sedye

Seffud : 1.Şiş 2. İnce demir çubuk

Seğ : 1.Sağ 2. Doğru 3. Sağlam 4.(mec.) Bulunma

Seğiyyê : Doğruluk, güvenirlilik

Sehbê : Dere

Seĥe : Alan, saha

Sêĥên : 1. Çağırmak 2.Ötmek

Seĥıl : Sahil

Sehım : Hisse, pay

Sêĥır : Sihirbaz

Seĥleb : Salep

Sehricê : Büyük su deposu

Sehvê : 1.Dalgınlık 2.Ürküntü

Sêkın : Sakin, durağan

Sekiynê : Gemi

Sekkın : Dur

Sektê qelbiyyê : Kalp krizi

Selcem : Şalgam

Selığ : Haber

Selım : Salim

Seliyq : Hedik, haşlanmış buğday

Sellê : Sele, sepet

Sem : Zehir

Seme : Sema, gökyüzü

Semekê : Balık

Semıﻉ ĥelq : Damak

Semmi : Besmele çek

Semﻉ : Duymak

Sen : Kaya

Sendê : Destek, dayanak

Sendoq : Sandık

Senê : Yıl

Sened : Senet

Sêniyyê : 1. Sini, tepsi 2. Minare şerefesi

Seplul : Ağzı buran acısı olan bir bitki

Seq : 1.Ayak 2. Kolon

Seriğe : Eni dar, ağız kısmı uzunca olan, bineklerin üstüne konularak saman gibi yükleri taşımaya yarayan büyük çuval

Serin : Serin

Serox : Füze, roket

Servê : Servet

Serxe : Çığlık, bağırış

Seryê : Ahşap tavanlı evlerde orta direk

Sevcê : Çalı

Sevde : Siyah (olan)

Sêvır : Bilezik

Sêvi : 1. Düz 2. Direkt, doğru

Sevq : Çift sürme

Sevvi : Yap

Sexe : Cömertlik

Sexel : Oğlaklar, yavru kuzu sürüsü

Sexi : Cömert

Sexlê : Dişi oğlak

Seyde : İmamımız

Seyf : 1.Kılıç 2. Karasabanın sap kısmı

Seyf u seqe : Yıldırım

Seyyıd : Seyit

Seyyidine : Efendimiz

Seﻉe : 1.Saat 2. Vakit 3. Sayaç

Seﻉedê : Saadet, mutluluk

Sêﻉıd : Alyans

Seﻉıt ıl ceryen : Elektrik sayacı

Seﻉıt ıl may : Su sayacı

Seﻉıt iyd : Kol saati

Sı lên : Sormak

Sıb : Dök

Sıbaĥiyyê : 1. Sabah vakti 2. (evlilikte ilk) sabah

Sıbbar : Kaktüs

Sıbbat : Spor ayakkabı

Sıbbê : 1.)Sebep 2.)Hafta

Sıbbên : 1.)Çekiştirmek, suçlamak 2.) Dökmek

Sıbbên : Dökmek (yemek ve sıvılar için)

Sıbenığ : Ispanak

Sıbğe : Boya

Sıbğên : Boyamak

Sıbĥ : Sabah

Sıbĥiyyê : Sabah vakti

Sıbıﻉ : Parmak

Sıbqên : Yenmek, geçmek

Sıbrên : Sabretmek

Sıccedê : 1.) Namazlık 2.)Halı

Sıcın : Hapis

Sıcrên : İçinde ateş yakarak iyice ısıtmak

Sıcud : Sücut

Sıddên : Örtmek, kapamak

Sıdê : Örümcek ağı

Sıdır : Göğüs

Sıdq : Doğruluk

Sıdqên : Doğru söylemek

Sıdriyyê : Önlük

Sıfar : Sarılık

Sıfara : Sefaret, elçilik

Sıfayê : Ana kaya

Sıffara : Düdük

Sıffayr : Sarı papatya

Sıffên : Dizmek

Sıfın : 1.İçinde zahire, yem vb. konulan yerden yüksek raflı oda 2. Yuvarlak tepsi

Sıfır : 1.)Sıfır 2.) Bronz

Sıfnêyê : Murç, odun yararken balyozla birlikte kullanılan demir parça

Sıfriyyê : Sini

Sıĥabê : Sahabe

Sıĥbê : Sohbet

Sıĥbên : Yukarı çekmek

Sıĥĥa : Sıhhat

Sıĥĥeb : Fermuar

Sıĥĥi : Sıhhatli, sağlığa faydalı

Sıĥın : Tabak

Sıĥır : Sihir, büyü

Sıĥnên : Ufalamak, ezip kırmak

Sıkek : Pulluklar: Çift sürmeye yarayan, traktöre bağlanan araç

Sıkır : Harçsız, alçak taş duvar

Sıkkâr : Şeker

Sıkkarayê : 1. Bir adet şeker 2.Bonbon şekeri

Sıkkari : 1.Krem rengi 2. Şeker hastalığı

Sıkkariyyê : Şekerlik

Sıkkê : Pulluk

Sıkkên : Takılmak, sıkışmak (kapı, pencere vb için)

Sıkkin : Bıçak

Sıkkinıt gıbbes : Bağ budama bıçağı, bağ testeresi

Sıknên : 1. Durmak, durulmak  2. İkamek etmek

Sıkran : İçkili kişi

Sıktên : Susmak

Sıkut : Susma, sessizlik

Sıla : Namaz

Sıla ﻉennebi : Peygambere salât olsun ( maşallah manasında kullanılır)

Sılaĥiyyê : Sürahi

Sılatin : Sultanlar

Sılbên : Çarmıha germek

Sılelê : Sülale

Sılem : Selam

Sılemê : Selamet

Sılemê ciyt : Hoş geldin

Sılfê : Elti

Sılĥ : Barış

Sılk : İp

Sıllem : Taşınabilir merdiven

Sılqên : Haşlamak

Sıltan : Sultan, padişah

Sılxên : Deriyi yüzmek

Sılyên : 1.Tuzak kurmak 2. Gizli bir yerden gözetlemek

Sımbılê : Sümbül

Sımd : İrmik

Sımdên : Birikme

Sımĥên : 1. Müsaade etmek 2. Affetmek

Sımk : Kalınlık

Sımmên : Susmak

Sımmenıt ıl tarşa : Bıldırcın

Sımmeq : Sumak

Sımmeﻉe : 1.İşitme cihazı 2.Kulaklık

Sımsar : Simsar

Sımsım : Susam

Sımﻉên : İşitmek

Sınaﻉa : Sanayi

Sındên : Destek olmak

Sıngê : Süngü

Sınnê : Sünnet

Sınnên : Bilemek

Sınni : Sünni

Sınsel : Peygamberdevesi

Sınsılê : Omurga

Sıntên : Dinlemek

Sınﻉên : Sanayi ürünü üretmek

Sıpĥanalla : Suphanallah

Sıqfên : Bir yapıya tavan yapmak

Sıqım : Zıkkım

Sıqlên : Yeni dökülmüş çimento yüzeyini çimento serpmek ve düzleştirmek suretiyle parlatmak

Sıqt : Gerçek

Sıqtên : 1.Hesaptan düşmek 2. Boyun borcundan düşmek

Sıqﻉên : Don vurmak

Sır : Esinti

Sır : Sır

Sırd : Tepelerdeki sırt

Sırêsir : Haşeratlar, böcekler

Sırfên : 1.Harcamak 2. Para bozmak

Sırqe : Hırsızlık

Sırqên : Çalmak

Sırra : Göbek deliği

Sırrad : Elek ( kum gibi malzemeleri eleyen)

Sırraf : Sarraf

Sırrên : (kulakta) çınlama

Sırreq : Hırsız

Sırsır : Böcek

Sırxên : Çığlık atmak

Sırﻉa : Sürat, çabukluk

Sıtıl : Bakır, kova

Sıtra : 1.Örtü 2.Koruma

Sıtrên : 1. Örtünerek nazarlardan gizlenme 2. Saklama, ifşa etmeme

Sıtrên : Çarpmak

Sıttara : Örtü, cibinlik

Sıttaş : Onaltı

Sıttê : Altı

Sıttiyn : Altmış

Sıve : Eşitlik

Sıved : Siyahlık

Sıvveq : 1. Çift süren 2. Sürücü, şoför

Sıxevê : Cömertlik

Sıyyad : Avcı

Sıyyara : Taksi

Sıﻉdenê : Maymun

Sıﻉır : Kıymet, değer, fiyat

Sibê : Taşınabilir merdiven

Sif : Bulaşık teli

Sim : Sim

Sineme : Sinema

Sir : Yoğurtta, sütteki ince kaymak tabakası

Six : Şiş

Siybên : 1. İsabet ettirme 2. Başına bir iş gelmek

Siybên ﻉeyn : Göz değmesi

Siyesê : Siyaset

Siyĥên : 1. Çağırmak, 2.Ötmek

Siyrên : 1. Olmak 2. Doğmak

Siyt : 1.Ses, 2.Kötü ün ( duyulmak )

Siyyar : Seyyar

Soba : Soba

Somya : Karyola

Soq : Pazar, çarşı

Soq ıl baqar : Büyükbaş hayvan pazarı, hayvan pazarı

Soq ıl sırsır : Bitpazarı

Sora : 1. Resim, fotoğraf 2. Kuran süresi 3.Sima

Sqiyfıt ıl beb : Kapı üstü kiriş

Stamb : Çok sert bir taş türü

Sudeni : Zenci

Suduselığ ( suselığ ) : Karayılan

Suel : Soru

Sufi : Sofu, tarikat erbabı

Suqên : 1.Sevketmek 2. Çift sürmek 3. Sürmek

Suriyyê : Suriye

Susalan : 1.Korkuluk 2.Taşları üst üste koyarak yapılan korkuluk

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_counterBugün11
mod_vvisit_counterDün417
mod_vvisit_counterBu Hafta897
mod_vvisit_counterBu Ay7904
mod_vvisit_counterToplam1294883
Şu anda 32 ziyaretçi çevrimiçi
Top