Notice: Undefined variable: aa in /home/haldeh.com/httpdocs/templates/bt_travelin/index.php on line 58
Arapça - Mahalmi Sözlük (-T-)
English Arabic German Turkish

Özel Haber

 

  Ana Sayfa     Foto Galeri     Video Galeri     Mahalmi Sözlük     Şiirler     Aydınlarımız     Mahalmi Edebiyatı  
  You are here:  Anasayfa Mahalmi Sözlük Arapça - Mahalmi Sözlük (-T-)

Yöresel Müzikler

semirled_logo

www.semirled.com
SEMİR TUNCER 0535 443 7 344
MUSTAFA TUNCER 0507 040 36 47
Arapça - Mahalmi Sözlük (-T-) PDF Yazdır E-posta

Tabaqa : 1.Kat 2. Tabaka

Tabarbir : Gevezelik, kafa şişiren konuşma

Tabartil : Rüşvet verme

Tabbiyqa : Katlanarak el büyüklüğüne sokulmuş pestil

Tabboﻉa : Vücuda yapışıp kan emen sülüğe benzer küçük canlı

Tabêx : Aş, yemek

Tabĥir : Göz kamaşması

Tabıq : Kat

Tabiyﻉa : 1. Huy, mizaç 2. Tabiat

Tabiyﻉi : Tabii, doğal

Taboqa : Kapak

Tabtiyl : 1. İptal etmek 2. Yormak

Tabx : Aş, pişmiş yemek

Tabyiž : 1.) Beyazlatma 2.) Boyama 3.)Makyaj yapma

Tabzê : 1.Tavşangillerden boz renkli bir hayvan 2. Tıknazlar için kullanılan benzetme

Tabﻉ : 1. Baskı 2.İz bırakma

Tacavriş : (pekmez, bal vb.) şekerlenme, şeker haline dönüşme

Tacır : Tüccar

Taçaﻉmis : Ağlayacakmış gibi yüzünü ekşitme

Tadmiyr : Bombalama

Tadqiyr : Kaşlar çatarak yapılan kızgınlık ifadesi

Tadviyr : 1. Dolaşma, gezme 2. Arama

Tafarfir : Fırtlayarak içme

Tafarfit : Aniden can çekişme

Tafastiﻉ : Çalım satma, böbürlenme

Tafcir : Patlatmak

Tafo : Erişti Köyü (Midyat-Mardin)

Tafqir : 1.Boğmak, nefesini kesmek

Tafqis : 1.(yumurtayı) çatlatma, kırma 2.Parmak şaklatma

Tafriĥ : Sevindirme

Tafriyd : (Taneli şeyler için) taneleri koparmak, taneleri dağılmak

Tafsiyl : Detay

Tagazvir : (saç, yünlü ve pamuklu malzemeler için) hafif yanmak

Tagbir : Büyütme

Tağlit : 1.Yanlış yapmak 2.Şaşırarak karıştırmak

Tağmiž : Gözleri yumma, kapama

Tağžib : Kızdırma

Taĥa : Çalı, çırpı bağı

Tahbiyt : Yıkma, çökertmek

Taĥêrib : Savaşmak

Taĥfiž : Alt bağlama, bez bağlama

Tahır : Necis olmayan, temiz

Taĥmir : 1.Kızartma 2. Ruj sürme

Taĥmis : ( leblebi, çekirdek v.b.) kavurma

Taĥqir : Hakaret etme

Taĥriyc : Düelloya, dövüşe çağırmak

Taĥriyr : Sıvıdaki (kuyu v.b.) çökeltiyi temizlemek

Taĥsil : 1.Kaldırma 2. Kazanma

Taĥune : Öğütücü

Taĥžir : Hazırlama, hazırlık

Taji : Tazı

Talab : Talep, istek

Talaba : Talebe, öğrenci

Talaﻉbit : Kire bulanma

Talıp : Talip, isteyen

Talıﻉ nêzıl : İnişli çıkışlı

Taloﻉa ( talﻉa ) : Yokuş

Talqa : Topluluk

Taltiﻉ : Yalamak

Tamarĥib : 1.Merhabalaşma, selamlaşma 2.Tokalaşma

Tamarmir : 1. Acılaşma 2.Moral bozmak için karşıdakiyle şaka yollu eziyet etmek

Tamasxir : Alay etmek

Tamažrit : Aylak aylak gezinme

Tamaﻉ : Açgözlülük

Tamaﻉkar : Tamahkâr, açgözlü

Tambal : Tembel

Tambora : Bağlama, saz

Tamıﻉ : Açgözlü

Tamliys : Yalama yapmak

Tamora : Gömü, toprak altına gömülen değerli eşya, yiyecek vb.

Tamr : Gömme

Tamrin : Vücut geliştirme, antrenman

Tamşit : Tarama

Tanagê : Teneke

Tanatnit : Zıplayıp durma

Tanbis : Bir yerden kısmen belirmek, azıcık gözükmek

Tancir : Yontma

Tanfiž : Silkeleme

Tannor : Tandır

Tannora : Etek

Tanqis : Azaltma

Tanqit : Damlama

Tanvis : Kısma (lamba, ateş )

Tanžif : Temizleme

Tavžif : 1. Vazifelendirme 2. Memur yapma

Tapar : Kıç

Taparpit : Yolmak

Taplix : Kırıp parçalamak

Taq : Patlayan kısım, delik

Taqa : Soba deliği veya bu genişlikteki delikler

Taqa : Takat, mecal

Taqambir : Büyüklenme, şişinme, karşıdakini küçük görme

Taqarqiž : (deri, naylon vb. için ) hafif ezilme

Taqpit : Kapatma

Taqqoz : Takoz

Taqsir : Kısaltma

Taqtib : Dikiş atma

Taqtiﻉ : Parçalara ayırma, kesme

Taqyiž : Değiştirme, değiş tokuş etme

Tarabzin : Trabzan, merdiven korkuluğu

Taraf : 1.Koyun kuyruğu 2. Taraf, yön

Taraktor : Traktör

Taramayê : Tramvay

Taraş : Sağırlık

Tarbayê : Yetiştirmek, büyütmek

Tarboqa : Vurulunca gürültücü ses çıkaran şey, zımbırtı

Tarbuş : Fes

Tarêq : Yol

Tarfê : 1.Kısa urgan 2. Halatın ucu

Tarfiﻉ : İnceltmek

Tariy : (bitkilerde) yaş

Tariyqa : Tarikat

Tarvil : Salyası akmak

Tarviyĥ : Dinlenme, dinlendirme

Taržiﻉ : Emzirme

Tasaddıq : Sadaka olarak vermeye niyet etme, sadaka olarak verme

Tasantir : Gürültüyle kulakları sağır etmek

Tasê : Tas

Tasêĥib : 1.Sahip çıkma 2.Bakımını yapma

Tasêliĥ : 1.Barışmak 2. Fitleşmek

Tasfir : Islık çalma

Tasıﻉ : Dokuzuncu

Taskir : Kapatmak

Tasliĥ : Onarma, tamir etme

Tasmid : Biriktirme

Tasvir : Resim çekme, çizme

Tasviyl : Sudan süzerek bir maddeyi ayıklama

Tasyid : Avlama

Taşarşir : İşemek

Taşarşit : Sarkma, yerde sürüklenme

Taşaxbit : Karalamak

Taşaعvit : Kılları, tüyleri yakacak derecede bir şeyi ateşte yakma

Taşêrit : Şarta girme

Taşĥit : Kötü yollara düşürme

Taşmit : Asılı bir şeyi düşürme, indirme

Taşrit : Tırmalama

Taşşiyyê : İğ (yünden, pamuktan ip yapma aracı)

Taşxiyt : Çiziktirmek, karalamak

Tatanbir : Bağlama çalmak

Tataptip : 1. Üst üste tap tap sesi çıkaracak gürültü yapmak 2.(topu) sektirme

Tataqtiq : 1. Kapıyı tıklatmak 2. Patlama sesleri

Tatbiyq : Uygulama

Tatêliﻉ : Çıkartma

Tathir : Sünnet etme

Tatliq : Boşama

Tatliﻉ : Bakmak

Tatviyl : Uzatmak

Tatyin : Çamurla sıvama

Tatyir : 1. Uçurtmak 2. Sıçratmak

Tatﻉiym : 1.Yedirme 2. Bitkileri aşılama

Tavaf : Kabeyi tavaf

Tavafan : Sel, su baskını

Tavaqviq : Gıdaklama

Tavĥanê : Kuşların gıdalarını öğüten taşlığı

Taviyl : Uzun

Tavlê : Masa

Tavq : 1.Halka 2.Karasabanın parçalarını tutan demir veya tahtadan yapılan halka

Tavqiﻉ : Düşürmek

Tavsayê : 1.Vasiyet 2. Nasihat etme

Tavsil : Ulaştırma

Tavvıl belık : Sabırlı ol, sakin ol

Tavyê : Katlama

Tavziĥ : Vüzüha kavuşturma, açıklama

Taxarbit : Patırtı, gürültü yapmak

Taxattir : Hatırlama

Taxavxiž : Çalkalamak

Taxbiyt : 1.Acele etme, hızlanma 2. Çok uğraşma

Taxlis : 1.Bitirmek 2.Kurtarmak

Taxsis : Tahsis etmek

Taxtor : Doktor

Tayıf : Taşmış olan

Tayr : 1.(büyük) Kuş 2. Erkek keklik kuşu

Tayyıb : 1. Lezzetli 2. İyi, güzel 3.Yaşayan 4. Tamam, pekala

Tazahlit : (buzun,karın  üstünde ) kayma

Tazambir : Korna çalma

Tazangir : Paslanma

Tazanﻉir : Anırmak

Tažêrib : Rekabet yapma

Tazêvir : Zorlamak

Tazlit : Bir şeyin kumaşını soyma

Tazqit : Sürgülemek

Tažrit : Sesli osurmak

Tažyif : Sunmak, ikram etmek

Tažyiﻉ : Kaybetme

Taﻉa : Taat, itaat

Taﻉafrit : Isırarak yeme

Taﻉartiz : Bineğin zıplayıp durması

Taﻉfit : Bağbozumundan sonra asmalarda kalan tek tük üzüm tanelerini toplama

Taﻉım : Tat

Taﻉmir : Onarma

Taﻉrif : Tarif

Taﻉrim : Üst üste toplama, yığma; tıka basa doldurma

Taﻉrit : Kemirmek, dişlerle sıyırmak

Taﻉşir : Gebe kalma

Taﻉtil : Gecikme

Taﻉtiz : Hapşırma

Taﻉun : Taun, veba

Taﻉvayê : Havlama

Taﻉviyž : Taviz

Te cil :  Tecil, erteleme

Te sir : Tesir

Te xir : Gecikme

-te, -ta : - ecek, -acak gelecek zaman ön eki ( te ec : geleceğim)

Tebdiyl : Değiştirme

Tebeddıl : Değişiklik

Tebehdil : Eziyet etme

Tebelbil : (kulakları) havaya dikme

Teberbiz : Dağılma, dağıtma

Tebergiž : Kenetleme

Tebêrik : Kutlama

Tebêşir : İnsanlarla iletişim kurma, sosyal olma

Tebêzir : Pazarlık yapma

Tebeﻉ : Tabiiyet, uyma

Tebıﻉ : Tabi, uyan

Tebliğ : Açıklamak, anlatmak

Tebliş : Başlamak

Tebrid : Soğutma

Tebriq : Parlatma

Tebşir : Müjdeleme

Tebut : Tabut

Tebvis : Öpme, öpüşme

Tebyin : Görünme, ortaya çıkma

Tebžir : İsraf

Tebﻉid : Uzaklaştırma

Tec : Tac

Tecdiyt : Yenileme

Tecêdil : 1. Münakaşa etmek 2.Mücadele etmek

Tecriyb : Denemek, tecrübe etmek

Tecvid : Tecvit

Teçeĥçif : Yerde sürükleme

Teçemçiq : Sallandırarak kabın kenarlarından sıvıyı dağıtmak, dökmek

Teçenqiz : (havalı bir şekilde) kafasını havaya dikme

Teçepçip : Damlamak

Teçeplix : Derin olmayan suda suya vurarak su sıçratma

Teçerçir : Yırtmak, parça parça etmek

Teçevlix : 1. Tiksinderecek derecede karıştırma, bulandırma

Teçevriq : Giyerek veya çekiştirerek genişletme, bollaştırma

Teçpiyl : Sıçratma

Teçqiz : Sevinçle ve zıplayarak dans figürleri yapma

Teçvir : Kaçırma (eşya)

Tedbiyr : Tedbir, önlem

Tedêbil : Güreşmek

Tedêfiﻉ : Savunma

Tedengir : Yuvarlama, yuvarlanma

Tedêqiş : Çarpışma ( kafa kafaya)

Tedergiş : Ayağa rastgele bir şeyin takılması

Tedermin : İlaçlama, pansuman yapma

Tedestir : Uğurlama

Tedevlib : Her seferinde başka yanlış sözler konuşma

Tedexxıl : Müdahale etmek, karışmak

Tedfiﻉ : İtme, ittirme

Tedleyê : Sarkıtma

Tedqiyş : Kafa kafaya çarpışma

Tedvid : Kurtlanma

Tedviğ : Dağlamak

Tedxin : Dumanlar çıkarma, tütme

Tedyin : Borç verme

Tedyiq : Bir yerden gözlemek, bakmak

Tefçix : Bacakları açmak

Tefentir : (idrarını ) akıtma, işeme

Tefeşkil : Dağıtmak

Tefêvit : Yarışmak

Teffê : İçören Köyü ( Savur- Mardin)

Teflit : Bırakmak

Tefriğ : Boşaltmak

Tefriq : 1.Ayırma, ayrımcılık 2. Dağıtma 3.Paylaştırma

Tefrix : Yavrulamak

Tefsix : (odun vb.) kırmak, parçalara ayırmak

Tefsiyr : Tefsir, yorumlamak, açıklamak

Teftiş : Arama

Tefviĥ : Durulamak

Tefvil : Kötü bir şey olacağını söyleyerek uğursuzluk getirme

Tefvit : Geçirme

Tegbis : Bir şeyi doldurup sıkıştırma

Tegelgil : Gıdıklama, gıdıklanma

Tegerbiz : Doluşma

Tegerbiﻉ : Bir sıvıyı ara vermeden içmek

Tegergir : 1. Kargaşa, kalabalık 2. Gürültü, çok konuşma

Tegevliﻉ : (midesi ) bulanma

Tegevmij : Stresten, gürültüden başın zonklaması

Tegêzin : Sitemler etme

Tegriĥ : Bir kapta kalan maddeleri kazıma

Teğbiş : ( görüntüde ) kararma, bulanıklaşma

Teğêfil : Oyalama

Teğêlib : Yenişmek, yarışmak

Teğerbil : (elekle) Elemek

Teğeyyır : Değişiklik

Teğşim : 1.)Bilmezlikten ve duymamazlıktan gelme, 2.) Haberi yokmuş gibi davranma

Teğyim : Bulutlanma, havanın bulutla kapanması

Teğyir : Değiştirme

Tehdiyd : Tehdit

Tehebhib : Yellemek

Tehêcir : Hicret etme, göç etme

Tehelhil : Zılgıt çekme

Teĥêsib : Hesaplaşmak

Teĥessın : İyileşme, ilerleme, güzelleşme

Tehevbir : Bağırıp çağırma

Teĥevgir : Kovmak

Tehḟil : Çok güzel bir iş çıkardığını zannetme ( Boşa iş yapma, doğru dürüst yapamama)

Teĥgir : Kıstırma

Tehiymê : İftira

Teĥkim : İsabet ettirme, tutturma

Tehlıke : Tehlike

Teĥlil : 1. Helalleşme, helal kılma 2.Tahlil

Tehlil : Zılgıt çekmek

Teĥliyq : Atmak, fırlatmak

Teĥmeyê : Isıtmak

Tehmik : Yapmaya teşebbüs etmek

Teĥmil : Yükleme

Teĥqiyq : Tahkikat, araştırmak- soruşturmak

Tehrib : Kaçırma

Teĥriyk : 1. Hareket ettirme, kımıldatmak 2. Karıştırma

Teĥsis : Uyandırma

Tehşiş : Islatma

Teĥt : Alt, altta

Teĥtlarž : Yeraltı

Teĥttabt : Koltukaltı

Teĥvil : 1.Yer değiştirme 2.Gelinin damatın evine götürüldüğü düğün günü

Tehvir : Seslenme, çağırma

Teĥviş : Yakalama, tutturma

Tekbir : Tekbir

Tekêlim : Konuşma, konuşmaya cevap verme

Tekencil : Bir yerdeki taşları v.b. temizlemek

Teker : Tekerlek

Tekeşkiş : Yelleyerek dağıtma, kovma ( sinek, tavuk, duman…)

Tekfin : Kefenleme

Tekĥil : Sürme çekme

Teklif : Teklif

Teklis : Sıvama

Tekmil : Bitirme

Teknis : Süpürme

Teksê : Taksi

Tekŝir : Çoğaltma

Teksir : Kırdırma

Tektil : 1. Hamur kıvamlı maddeyi yumru haline getirme, 2.İçli köfte yapma

Tekžiyb : Yalanlama

Têl : Tel

Telbis : Giydirmek

Teleflif : Sarmalamak

Telemlim : Toplamak

Televfit : 1. Dolanma, yan yollara saparak yolu uzatma 2. Sözü dolandırma

Telfızyon : Televizyon

Telĥiq : Yetiştirmek, zamanında ulaştırmak

Telifon : Telefon

Teliy : Doldurma

Telqeyê : Karşılaşma

Telqin :1. Telkin etme, 2. Ölüyü mezara koyduktan sonra okunan telkinler

Telziq : Yapıştırma

Telﻉe (talﻉa) : Yokuş

Telﻉib : Oynatma

Tembih : Uyarma

Teme : 1.-e kadar 2.Vaktinde

Temeĥrik : Kımıldatma

Temem : Tamam

Temercil : Erkeklik taslama

Temerçiq : Ağzını şapırdatma, öperken şapır şupur sesler çıkartma

Temerdiĥ : Yerde uzanma, yayılma, yuvarlanma

Temeriyyê : Kâkül

Temermiﻉ : Yerlerde toprağa bulanma, yuvarlanma

Temeşriq : Güneşlenme

Temeﻉqil: Herkesten akıllı olduğunu göstermeye çalışma

Temliĥ : Tuzlamak

Temlis : 1.Düzleştirmek 2. Okşamak

Temmuz : Temmuz

Temo (lemo) : …oluncaya kadar

Temsid : Masaj yapma

Temsiĥ : Silme

Temsil : Temsil, canlandırma, rol yapma

Temvit : Öldürme

Temyil : 1. Sapma, yolu değiştirme 2. Bir yere uğrama

Tenbih : Uyarmak, tembih etmet

Tenêdim : Konuşma

Teneffıs : Nefes alıp verme

Tenefnif : (kar gibi şeyler için) Hafif hafif dökülme, yağma

Tenefriş : Yün gibi malzemeleri seyreltmek, havalandırmak

Teneğniğ : Büyüklenerek nimeti vb. küçümseme, beğenmeme

Tenehnih : Mırıldanma

Teneqniq : 1.Çitlemek 2.Atıştırmak

Tenetiş : (bir şeyi almak için) kapışmak

Tenêvil : Uzatma

Tenqeyê : Seçmek

Tenqib :1. Bir deliği çubukla kurcalama 2. Gizli bir şeyi inceden araştırma

Tenşif : Kurutmak

Tentene : Oya

Tenxil : Çiseleme

Tenyim : Yatırma

Tenziğ : Kök salıp yeşermek

Tenzil : İndirme

Tepçik : Çiseleme

Tepeltis : Parçalama

Tepempiç : Yanma vb. sebeplerden deride kızarıklık ve şişkinlik oluşma

Teperçiq : Ezmek

Teperpiŝ : Ufalama

Tepp : Beş çakıl taşıyla oynanan oyun

Teqdim : 1. İleri alma 2.Sunma

Teqerqiﻉ : Gök gürlemesi

Teqeşmir : Alay etme, dalga geçme

Teqêtil : Kavga, kavga etme

Teqevqiş : Hepsini toplayıp bir şey bırakmamak

Teqiy : Müttaki, harama ve helale dikkat eden

Teqlib : 1.Çevirme 2. Kavurma

Teqlis : Kendinden emin şekilde iddiaya çağırma

Teqliyd : Taklit

Teqliﻉ : (bineği) koşturma

Teqnê : Çok fazla, bayağı

Teqniﻉ : İkna etme

Teqrib : 1.Yakınlaşma 2. Yaklaşık olarak

Teqriyb : Takriben, yaklaşık olarak

Teqsim : Paylaştırma

Teqşir : Soyma (meyve ya da sebze), kabuğunu çıkarma

Teqve : Takva

Teqviye : Takviye

Teqviym : Takvim

Teqyid : Kaydetme

Terbeyê : Terbiye

Tercume : Tercüme

Terêciﻉ : 1.İade etme 2.Kusmak

Terix : Tarih

Terkib : 1. Yerine oturtma, montaj 2. Bindirme 3. içerik

Terkiz : Yerine koyma, yerleştirme

Terqiﻉ : Yamama

Terriyşe : Dişle koparılan bir parça et

Tertib : Düzen

Teryiĥ : Rahatlatma

Teryiz : Sıraya koyma, dizme

Terﻉuziyyê : Acur

Tesbiĥ : Tesbih etme

Teŝbiyt : Saptama

Tesciyl : Kaydetme

Tesêmiĥ : Bağışlama, hakkından vazgeçme

Tesemmım : Zehirlenme

Teŝêvib : Esneme

Tesêxil : Yük görme, rahatsızlık duyma

Tesêﻉid : Yardım etme

Tesĥir : Büyüleme

Teslim : Teslim olma, teslim etme

Tesmim : Zehirleme

Tesmiﻉ : Duyurma

Tesveyê : Yapma

Tesviq : Kavurmak (kuruyemiş vb.)

Tesﻉid : Yardım etme

Teşbiﻉ : Doyurma

Teşdiyt : 1. Bağlamak 2. Gitmeye hazırlık yapmak

Teşêbih : Benzeme

Teşelhim : Yemeğe saldırmak veya hızlı yiyecek kadar iştahı kabarmak

Teşenĥiq : Anırmak

Teşêqiﻉ : Karşılıklı olarak bir şey fırlatma, birbirini taşlama

Teşerbiq : Yemek ağzında iken aniden öksürme, boğazına takılma

Teşêvir : 1.Danışmak, görüş almak, 2.Nasihat istemek

Teşevtil : Fırlatma

Teşexviŝ : Bön rölü yapma

Teşğil : Çalıştırma

Teşĥiyr : İsle karalamak

Teşlib : Çekilme, yerinden kopacak duruma gelme

Teşliĥ : 1.Soymak (birinin elbiselerini çıkartma) 2.Soygun

Teşmiyr : Kolları ya da paçaları sıvamak

Teşqelê : Uğraştırıcı iş

Teşriyĥ : Açıklama, şerhetme

Teşviyş : Şaşırma

Teşxiys : Teşhis, tanı

Teşyiﻉ : Gönderme

Tetentin : Vızıldama, tınlama

Tetercim : Tercüme etmek

Tetertiş : ( köpek gibi yırtıcılar için) parçalama

Tetrif : Hafif bir miktar keserek kısaltma

Tettê tettê : Yavaş yavaş (yürüme)

Tetxir : Geri çekilmek, hafif uzaklaşma

Tetxiytê (Tabaqa) : Tavan arası

Tevbê : Tövbe

Tevdiﻉ : Vedalaşma

Teveçviç : Cıvıldama

Tever : Ha unutmadan, bir de (vb. manalara gelen sözcük)

Tevesvis : Vesvese verme

Teveşviş : Fısıldama

Tevfiq : Muvaffakiyet

Tevkif : Tavanın damlatması, su sızdırma

Tevkil : Vekâlet ettirme

Tevlid : 1. Doğurma 2. Sayıca artma

Tevm : İkiz

Tevqif : Durma, duraksama

Tevsix : Kirletme

Tevsiﻉ : Genişletme

Tevžiﻉ : 1. Dağıtma (bölüştürme) 2. Düzenleme, toparlama

Texdir : Uyuşturma

Texêfiq : Hıçkırarak ağlamak

Texelxil : Yerinden oynamak, sağlamlığı kaybolmak

Texermiş : Tırmalamak (kedi vb. için )

Texerxiş : Çıngırdamak

Texeşxiş : Hışırtı çıkarma

Texevriz : İpe dizmek

Texêyil : 1.Hayal etme, hayali belirme 2.Anımsama

Texfiyf : Azaltmak

Texım : Takma dişler

Texlif : Semere bırakmak, meyve vermek

Texliﻉ : Oynayıp zıplama

Texrib : Bozma

Texriq : Sızdırma, sıvı geçirme

Texsil : Yıkatma

Texşin : Büyütme, abartma

Text : 1.Taht, 2.Tahtadan yapılan geniş oturmalık

Texteyê :1. Tahta 2.Karatahta

Texziyn : Depolanma, birikme

Teyemmım : Teyemmüm

Teyıb : Tövbekar

Tezebliq : (Bir şeye elleriyle) asılma veya sallanma

Tezeqziq : Gıcırdama, gıcırdatma

Tezerziq : Bir sıvıyı ağzı kaba dokunmadan havaya dikerek içmek

Tezerziﻉ : Ezip incitme, hırpalanma

Tezevriq : Mavi ağırlıklı renk renk donatmak

Tezeﻉviq : Bağırmak

Težqif (tesqif) : Alkışlamak

Težreyê : Samanı rüzgârda savurarak içindeki hububatı ayırma faaliyeti

Težviq : Tadına baktırma

Tezyid : Kuru üzüm yapma faaliyeti

Tezyin : Süslenme

Tezyinê : Düzine

Težyiq : 1. Daraltma 2. Sıkıştırma

Teﻉcil : Acele etmek

Teﻉciz : Bıktırma, usandırma

Teﻉdil : Onarma, düzeltme

Teﻉdiyd : Ağıt yakma

Teﻉe ( te ) : Gel

Teﻉeb : 1. Yorgunluk 2. Emek

Teﻉeccub : Garipseme, hayret

Teﻉeddi : Başkasının özel alanına, hakkına tecavüz etme, haksızlık etme

Teﻉekkıs : ( bastona vb.) dayanma

Teﻉêqib : Takip etme

Teﻉerbiş : Tırmanma

Teﻉerﻉiş : Sataşmak, kavga için bahane oluşturma

Teﻉêvin : Yardım etmek, yardımlaşmak

Teﻉkis : İnatçılık

Teﻉlim : Öğretmek

Teﻉliq : Asmak

Teﻉnit : Nefret etmek 2. İnatçılık

Teﻉyib : Ayıplama

Teﻉyid : 1.Ot yolmak 2. Bayramı kutlamak

Teﻉyin : 1. Belirlemek 2. Tayin 3. Meyve ve sebzelerdeki çürüme başlangıcı

Teﻉyir : Ayarlama

Teﻉyiş : Gözetleme

Teﻉzeyê : Taziye

Teﻉžib : 1.Azap çektirme, eziyet etme

Teﻉzil : (evi vb.) Toparlama

Tıb : Tıp

Tıbayl : Keşke ( öyle olsa )

Tıbbax : 1.Pişiren, aşçı 2.Ağustos

Tıbbaxa : Eskiden evin dışında yemek pişirmek için yapılan mutfak görevli odacık

Tıbben : Kilot

Tıbın : Saman

Tıbırrık : Teberrük, okunmuş, bereketli

Tıbxên : Pişirmek

Tıbﻉên : İzlemek, takip etmek

Tıbﻉên :1. Basmak (tabetmek ) 2. İzi çıkmak

Tıcara : Ticaret

Tıccar : Tüccar

Tıccel : Deccal

Tıffeĥe : Elma

Tıfıl : (erkek) çocuk

Tıflê : (kız) çocuk

Tıfyên : Söndürmek

Tıhara : Tuvalet

Tıĥfê : Armağan, hediye. Hoşa giden, güzel şey

Tıĥĥên : 1.Ezme, dövme 2.Sert bir dayak yedirtme,

Tıhmên : İtham etmek, suçlamak

Tıĥnên : Öğütmek, ufalamak

Tıĥrên : Ağır bir iş yaparken hırıltı çıkarma

Tılaq : Boşanma

Tılbê : Kız isteme

Tılbên : İstemek

Tıluﻉ : Çıkış

Tılyên : Doldurmak

Tılﻉên : 1.Çıkmak 2. Yükselmek 3.Doğmak (Güneş )

Tımmên : Kalmak

Tımrên : Gömmek

Tımseĥ : Timsah

Tımsên : Kapalı bir alanda yakalamak, kıstırmak

Tımtımêni : 1.Hayali bir masal yaratığı 2. Somurtkan, konuşmayanlar için kul. benzetme).

Tımﻉên : Açgözlülükte bulunmak, tamahkârlık

Tınqul : Diyelim ki

Tıntenê : Çok küçük bir kuş türü

Tıppê : Top

Tıppên : Yukardan düşmek

Tıqqên : 1.Patlamak 2.(mec.) Alıp başını gitmek, kaybolmak 2. (mec.) bir haberin herkesçe duyulur olması

Tıraviĥ : Teravih

Tırbê : Türbe, mezar

Tırcumen : Tercüman

Tırdên : Kovmak

Tırêlle : Tır

Tırıf : Körpe, yumuşak

Tırımbêl : Motorlu araç, taşıt

Tırkên : Bırakma, terk etme

Tırki : 1. Türk asıllı 2.Türkçe

Tırkiyyê : Türkiye

Tırmıs : Termos

Tırq : Kere, katı (sebıﻉ tırq : yedi kere)

Tırqan : Yollar

Tırraĥa : 1. Halı 2. Şilte

Tırraşê : Palamut ağacı

Tısbıĥun ﻉelê xeyr : Hayırlı sabahlara erişesiniz (iyi geceler)

Tısıﻉtaş (saﻉtaş ) : On dokuz

Tısﻉa : Dokuz

Tısﻉiyn : Doksan

Tışriyn : Sonbahar mevsimi

Tışt : Derin olmayan çok geniş kazan (pekmez yapımında kul.)

Tıtın : Tütün

Tıyyara : Uçak

Tıﻉam : Yiyecek

Tıﻉben : 1.Yorgun 2. (mec.) Hasta

Tıﻉbên : Yorulmak

Tin : İncir

Tinê : İncir ağacı

Titi : ( çocuk dilinde) araba

Tiybên : 1. Güzelleşmek 2. Lezzetli olmak

Tiyn : Çamur

Tiyrên : 1.)Fırlamak, 2.) Uçmak 3.) Fırlayıp kaçmak

Tiyz : Kıç, dübür, popo

Tiyﻉên : İtaat etmek

Tolaz : Çapkın

Ton : Ton

Top : Top

Toz : Toz

Trên : Tren

-tu : -di li geçmiş zaman eki (qıltu : dedim)

Turê : 1.Hayvanların ağızlarına takılan torba 2. Çobançantası

Tuŝ : Dut

Tuŝê : Dut ağacı

Tutu : (çocuk dilinde) tavuk, kuş

Tuvfên : Taşmak

Tuvl : Uzunluk

Tuvl ıl ﻉımır : Ömür boyu

Tuvvaş : Katı yağ

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Son Haberler


Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Çok Okunanlar


Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/haldeh.com/httpdocs/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Ziyaretçi İstatistikleri

mod_vvisit_counterBugün29
mod_vvisit_counterDün110
mod_vvisit_counterBu Hafta226
mod_vvisit_counterBu Ay4155
mod_vvisit_counterToplam1284178
Şu anda 66 ziyaretçi çevrimiçi
Top